Az út Nagykövesdre és Rimaszombatba vezetett az idén

2023. november 03., péntek

Már több mint öt éve, péntekről szombatra virradóra gyűlnek össze Kárpát-medence-szerte a református fiatalok október utolsó péntekén, hogy megtapasztalhassák az élő Isten közelségét, megéljék az imádság és a közösség megtartó erejét.

 

A Firesz Abaúj – Zemplén Területi Egység újból bekapcsolódott a Zsinati Ifjúsági Iroda által szervezett és koordinált alkalomba, ami az „Imaéjjel” név alatt már szinte hagyománnyá vált a Kárpát-medencében élő református fiatalok körében.

Nem rendhagyó módon egy helyett két alkalmat szervezett az ifjúsági misszióval foglalkozó szervezet: Nagykövesden és Rimaszombatban. Az alkalom célja, hogy mindannyian – saját ifjúsági közösségünkön belül – élhessük meg az egységet azzal, hogy egy éjszakán át együtt imádkozunk, beszélgetünk, dicsőítünk, hogy így több ezer fiatallal, de elsősorban a minket összekötő Istennel vállaljunk közösséget.

Az est fő motívuma az út volt, ami átvitt értelemben az életutat szimbolizálja. A Biblia az ember életét úgy mutatja be, mint egy „vándorlás”, vagy „úton való hálaadás”, ami céllal rendelkezik, de az ember feladata a helyes utat választani.

Ezek a gondolatok és Bibliai igazságok határozták meg az est programját, ami dicsőítésből, interaktív imasétából, játékokból, csoportos beszélgetésből, ügyességi feladatokból, előadásokból állt, ami az imádság fontosságára mutatott rá, és arra, hogy egy keresztyén ember életében az imádság elhanyagolhatatlan és pótolhatatlan. Az alkalom, pontban éjfélkor, egy úrvacsorás Istentisztelettel zárult.

„Nosztalgikus volt, mégis sok új impulzust tartogatott számomra az idei imaéjjel. Hatalmas mennyiségű erőt tudtam meríteni abból, hogy a többi fiatallal átkarolva dicsőítettünk az est folyamán, aminek a végén úrvacsorát vehettünk. Számomra ez volt a legszebb pillanat, annyira meghatódtam, hogy könnyes szemekkel vettem magamhoz a kenyeret és a bort” – mondta Šmajda Boglárka az est egyik résztvevője.

„A kedvenc részem a séta volt, – emlékszik vissza Sinai Jenifer - amikor mécsessel a kezünkben sétáltunk fel az éj leple alatt a Tarbuckán épült nagykövesdi templomba. Az est üzenetét itt értettem meg igazán, amikor láttam, ahogyan az apró láng megvilágítja a lábam előtt a rögös utat. Nagyon feltöltő volt látni a sok embert, akiknek a szemükből szeretet áradt, miközben mosolyogtak.”

Rimaszombatban és Nagykövesden összesen több mint száz fiatal kapcsolódott be a Firesz AZTE által szervezett eseményekbe. A szervezők bíznak abban, hogy ezek az alkalmak esélyt teremtenek arra, hogy imádság által közelebb vigye a tiniket egymáshoz és a mi Urunkhoz is, aki megbocsátó kegyelmét adta nekünk Krisztusban.

Görög László

Fotó: Firesz AZTE

események továbbiak →