Egy életre szóló élmény - Konfirmandus nap volt Rozsnyón

2023. november 04., szombat

Az Abúj–tornai Református Egyházmegye őszi Konfirmandus Napjára 2023. október 21-én, a Rozsnyói Református Iskolaközpontban került sor. Az egyházmegye lelkipásztorai által szervezett és koordinált programba az egyházmegye területéről negyven fiatal érkezett.

Az alkalom a Református Iskolaközpont Badin Ivett igazgatónő rövid köszöntésével indult. Ezt követően az egyházmegye esperese Orémus Zoltán szólította meg a fiatalokat a 136. zsoltár verseivel.

Az esperesei köszöntésében elhangzott, hogy: „… mi mindnyájan, egy népként, Isten gyermekeiként mondhatjuk, hogy Isten jó és örökké tart szeretete és ennek a reményében vagyunk mi itt jelen…”

A köszöntések után egy rövid énektanulás vette kezdetét Molnárt Árpád és André János lelkipásztorok vezetésével. Az énektanulás folyamatába a gyülekezetekből érkezett tehetséges, hangszereken játszó fiatalok is bekapcsolódtak, ezzel is buzdítva a többieket.

Az énektanulást követően Géresi Takács Klaudia abaújszinai lelkipásztornő elcsendesedésre hívogatott. Arra kérte a jelenlévőket, gondolják végig a következőket: „... hogy Isten közelébe mindannyian odaférünk, ez a szív az, ami befogad, az Úr Jézus Krisztus véréért. Mi is helyet találunk és ennek az örömét mi is érezhetjük, ez a szeretet pedig sokakkal ott van és az enyém is lehet.”

Az alkalom az Egy életre szóló élmény című előadással folytatódott. Varga Zsuzsanna lelkipásztor a Heidelbergi Káté első kérdését – Mi a te egyetlen vigasztalásod életeben és halálodban dolgozta fel. A rendívül színvonalas és szívhez szóló előadásban, a vigasztalás témaköre került kiemelt helyre. „Az a te vigasztalásod, hogy van, aki gondot visel rólad – Krisztushoz tartozol, Krisztusé vagy! – Nincs elvárás feléd, hogy milyen légy … kijelentés van. Ő hozzád lép. Merj azzá lenni, akinek Krisztus álmodott meg téged!” – hangsúlyozta.

A konfirmandus nap csoportbeszélgetéssel, a hallottak elmélyítésével, megvitatásával, majd pedig közös ebéddel folyatódott. A délutáni órákban Martinovics János a Református Iskolaközpont tanára csoportversenyre hívogatta a jelenlévőket, ahol az egyes csoportok Rozsnyó város történelmével, emlékhelyeivel, látványosságaival, kulturális és irodalmi örökségével ismerkedhettek meg. A csoportok pedig a verseny keretén belül számot adhattak az elhangzottakról és a témakörben megszerzett tudásukról.

Az abaúj–tornai egyházmegye Konfirmandus Napja a késő délutáni órákban ért véget. A jó hangulatban, sok vidámsággal eltöltött közös pillanatok után a szervezők jó reménységgel várják a következő közös alkalmat, bízva abban, hogy egyre több fiatal csatlakozik majd az egyházmegye ilyen jellegű alkalmaihoz.

Kép és szöveg: Pándy Kovács Tímea

események továbbiak →