Pályázat

2023. november 14., kedd

A Rozsnyói Református Egyházközség pályázatot hirdet a Rozsnyói Református Egyházközség Iskolaközpontja igazgatói állásának betöltésére 2023. március 1-jétől.

Pályázati feltételek: szakmai képzettség, min. 5 év pedagógiai gyakorlat, elvégzett vezetői alapképzés, a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben, az oktatási törvények ismerete, erkölcsi feddhetetlenség, szervezői és kommunikációs készség, a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján, református vallású, konfirmált egyháztagság, 

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok: írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra, a végzettség okiratainak hitelesített másolata, igazolás a pedagógiai gyakorlatról, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), szakmai önéletrajz, az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (min. 1 oldal), egyháztagságról való igazolás és a konfirmációs emléklap másolata, a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználásáról (18/2018 tk). 

Szükség esetén az egyházközség lakhatást biztosít. 

A pályázatot kérjük 2024. január 15-ig az alábbi címre eljuttatni: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Rozsnyói Egyházközség, 048 01 Rozsnyó, Kósa Schopper u. 25. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Iskolaközpont”. 

események továbbiak →