„Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” – Felvidéken is! Rimaszombatban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége

2023. november 16., csütörtök

A rimaszombati Csillagházban tartotta rendes őszi ülését a Generális Konvent Elnöksége 2023. november 14-15-én. A Magyar Református Egyház közös képviseleti testületének ügyvivő szerve csaknem másfél napon keresztül tanácskozott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Rimaszombati Egyházközségének konferencia-központjában.

A Generális Konvent ülése

A Kárpát-medencei református egyházak püspökeinek és főgondnokainak közösségét alkotó testület a Magyar Református Egyház aktuális közös ügyeinek a megvitatására érkezett Gömör székhelyére. Az elnökség november 14-én először látogatást tett az alsósztregovai Madách-kúriában, majd a nagy nemzeti drámai költeményünk szerzője, Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából az emlékezés koszorúját is elhelyezte a költő sírjánál.

A rimaszombati tanácskozás első napját Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke nyitotta meg áhítatával és köszöntésével. Azt követően a részegyházak életéről szóló beszámolók, illetve a horvátországi reformátusok helyzetéről elhangzott jelentés megtárgyalása következett. Az ülésezés első napjának estéjén tartott fogadás után egyházunk emeritus püspöke, dr. Erdélyi Géza is találkozott az elnökség tagjaival, aki kötetének egy-egy példányával ajándékozta meg őket.

Géresi Róbert és Balog Zoltán

A tanácskozás második napjának reggelén Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese tartott nyitó áhítatot. Ezt követően az elnökség több tárgysorozati pont megvitatásába kezdett. Így került eléje a 2024. évi, Debrecenben tartandó egységnap megünneplésének, a magyar református diaszpóra helyzete felmérésének, a szerbiai és horvátországi református lelkészek a Magyarországi Református Egyház Nyugdíjintézetéhez való csatlakozásának, valamint a 2024. év költségvetésének és eseménynaptára egyeztetésének az ügye.

Majd Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke számolt be az orosz-ukrán háború következtében fennálló kárpátaljai helyzetről. A tanácskozás végén dr. Csorba Dávid egyháztörténész adta elő beterjesztését a protestáns gályarab-hitvallók emlékezet-ápolásának lehetőségeiről, a gályarab-hitvallók pozsonyi perbefogásának 2024-ben, majd pedig a gályáról való szabadulásának 2026-ban bekövetkező 350. évfordulójára készülve.

Madách Imre sírjánál

Az elnökség a felvázolt lehetőségek tudatában a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat – mint érintett részegyházat – bízta meg a gályarab-prédikátorok példaadását őrzendő jubileumi megemlékezések koordinálásával, közösen a Tiszáninneni és Dunántúli Református Egyházkerületekkel.

A Generális Konvent Elnökségének ülése ebéddel és a gályarab-emlékmű előtti közös fénykép elkészítésével zárult, nemcsak a tagok megörökítése szándékával, hanem az örök Ige mentén haladó reménységgel is a szívekben.

A gályarab-emlékmű előtt

Rákos Loránt

Fotó: Szarvas László, fb, Harangozó László

események továbbiak →