A Kálvinista Szemle novemberi számából

2023. november 16., csütörtök

Késő őszi számunk központi témája az istentisztelet. „Isten népe közösséget alkot. Az istentisztelet egyházunk célja és forrása. Isten az igéjében és a sákramentumokban közli az ő jelenlétét, melyre válasz az ő dicsőítése és a hálaadás.”

Értjük-e a református liturgiát? Hogyan épül fel a református istentisztelet? Mennyire aktívak gyülekezeti tagjaink az istentiszteleten? Ez egy egyszemélyes szolgálat vagy gyülekezetközpontú istentisztelet? Ezekere a kérdésekre keresi a választ a Teológia rovat szerzője.

Napjaink történéseire reflektáló rovatunk, a Református szemmel írója a mai alacsony templomlátogatottság kapcsán jogosan felvetődő kérdésekkel kapcsolatban fejti ki véleményét. Lélekbúvár rovatunk szerzője a vallás és hit hatását, szerepét elemzi különböző élethelyzetekben – kényszerhelyzetek, megküzdési stratégiák, testi és lelki egészség, önismeret…

A prédikátor könyvének kiemelt igéivel kapcsolatos rövid üzenetet olvashatnak előfizetőink, míg a másik rövid gondolat anyanyelvünk fontosságára hívja fel a figyelmet. Táplálék rovatunk szerzője Jób könyvét véve alapul osztja meg gondolatait arról, hová is lesz az ember. Templomaink, gyülekezeteink aktuális részében a barsbaracskai egyházközség mutatkozik be.

Interjú rovatunkban Rácz Elemér nyugalmazott lelkipásztor beszél több mint négy évtizedes szolgálatáról, családjáról, hitmegéléséről, örömeiről és harcairól. Kaleidoszkóp rovatunkban Izrael földjének múltjáról és jelenéről közlünk írást. Az írás első része a zsidó nép huszadik századi történetét a hatnapos háborúig mutatja be.

Filmajánlatunk az Oppenheimer filmet kínálja a mozit kedvelőknek, míg novellaírónk arról mesél, hogyan látja fiatal felnőttként szüleit. Református egység rovatunk a Vajdaságból és Erdélyből hozott híreket, az egyházunk életében történtekről a Hírek, Tudósítások rovatunkban közlünk színes és rövid információkat.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

Édes Enikő

események továbbiak →