Visszatekintés októberre a barsi egyházmegyében

2023. november 22., szerda

Néha jó visszanézni egy-egy alkalomra, főleg, ha azokból erőt meríthetünk. A Barsi Református Egyházmegye két októberi alkalmát idézzük fel.

Az egyházmegyei kórustalálkozó az egyik, amelyre Ipolybélen a református templomban került sor október 15-én. Ipolybél kicsi falu, a gyülekezet pedig még inkább kicsinek számít, mindössze 18 személy van a választói névjegyzékben. Mégis örömmel vállalták, hogy ők rendezik az idei kórustalálkozót. Kitettek magukért, sütöttek, főztek, díszítettek, sátrakat állítottak, tereprendeztek. Nemcsak a református gyülekezet, hanem a katolikus testvérek is, – a lelkészük, Krizsan Marián végig velünk volt az alkalmon – beleértve a polgármestert is, kivették a részüket a munkából. Sajnos, a covid miatt sok gyülekezet kórusa, énekkara megszűnt, ez a fellépő énekkarok számán is megmutatkozott. Mégis közel kétszázan voltunk a templomban.

A helyi lelkész, Ambrus Erika köszöntötte a megjelenteket, majd Révész Tibor esperes igehirdetésével folytatódott az alkalom, amelyet a kórusok szolgálata követte: a lévai gyülekezet kamarakórusa Kovács Marica vezetésével, a pozbai gyülekezet kórusa Kiss Éva vezetésével,  a nagysallóiak bibliakörös énekkara Tok Tünde lelkipásztor vezetésével, a barsi lelkészek kórusa Ficzere Tamás nyitrai lelkész vezetésével és végül a Lévai Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű  Alapiskola mellett működő Kiss gyermekkórus Kiss Éva vezetésével.

A gyermekek szolgálata mindegyikünknek a meghatódottság könnyeit csalta a szemébe. A kórusok szolgálatát Süll Kinga, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztálya igazgatója értékelte.

A megajándékozás, köszönetnyilvánítás és emléklapok átadása után az AZÉ Zenekar akusztikus koncertjére került sor A zsoltáros esti sétája címmel. Révész Tibor esperes zárszava után a jelenlevőket a gyülekezet bőséges szeretetvendégségre invitálta. Jó volt együtt lenni, a zene és ének szárnyain az Úrhoz szállni lélekben.

Reformációi istentisztelet

A másik alkalom az egyházmegyei reformációi istentisztelet volt, amelyet minden évben a reformáció előestéjén, október 30-án tartunk. Az idei évben Bajkán ünnepeltünk. Ha Ipolybél kis lélekszámú gyülekezet, Bajkára még inkább érvényes ez a megállapítás, hiszen már csak szórványként jegyzik.

Az itt szolgáló lelkész, Tok Tünde sajnos betegség miatt nem tudott részt venni az istentiszteleten, de mivel szépen mindent megszervezett a nagysallói hívek és a bajkai polgármester segítségével, igy az alkalom szép rendben zajlott.

Az istentisztelet előre összeállított liturgia szerint folyt. Apostoli köszöntést Révész Tibor esperes mondott, Kálvin János gondolatait Somogyi Máté esperesi segédlelkész olvasta fel, énekkel Révész Csilla zselízi lelkész szolgált, az Apostoli Hitvallást Csernyík Magdolna hontfüzesgyarmati lelkész vezette, majd a fohász és az Ige olvasása az Úrasztalától Izsmán Jónás ipolysági lelkész feladata volt.

Kálvin János bűnbánó imádságát Ambrus Erika ipolypásztói-garamsallói lelkész vezette, a szószéki szolgálatot Dukon András pozbai lelkész végezte, ráfelelő éneket a lelkészkórus énekelt Ficzere Tamás nyitrai lelkész vezetésével. Luther Márton négy rövid imáját Kassai Tímea és Kassai Gyula lévai lelkipásztorok, Pásztori Márta garamszentgyörgyi és Ficzere Tamás nyitrai lelkészek tolmácsolták.

A Mi Atyánkot Erdélyi Judit bori lelkész vezette. Az istentiszteletet áldáskívánással és a szeretetvendégségre való meghívással az esperes zárta.

Jó volt együtt szolgálni, együtt ünnepelni. Mindkét alkalomért Egyedül Istené a dicsőség!

Ambrus Erika

Fotó: Mente Róbert, Révész Csilla, barsi egyházmegye

események továbbiak →