Pályázat

2024. január 01., hétfő

Gellér és Bogya Református Egyházközség pályázatot ír ki az önálló lelkészi állás betöltésére.

A pályázatot kiíró gyülekezet neve: Gellér és Bogya Református Egyházközség

Jogállása: társegyházközség
Liturgiában használt nyelv: magyar
Lelkészi állás megnevezése: önálló lelkészi állás

Lelkészi állással járó elvárások: a pályázó lelkész hitét szeretetben, hivatástudattal megélő, az ifjúsággal és a gyermekekkel örömmel foglalkozó, nyíltszívű, erkölcsileg feddhetetlen, hosszú távú szolgálatot vállaló, a közéletben aktív és a kulturális életben pedig tevékeny személy legyen.

Lelkészi állással járó alapvető javadalom: A lelkésznek és családjának biztosítja az egyházközség a megfelelő lakhatást, és az ezzel kapcsolatos rezsi- és karbantartási költségeket; az egyéb juttatásokat pedig díjlevélben határozza meg.


A meghívással megbízott személy neve és elérhetősége: Varga László helyettes lelkipásztor; mobil: 0918 570 646; Református Lelkészi

Hivatal Gellér, 946 16 Bodza Holiare 103

Jelentkezési határidő: 2024. 02. 29.

események továbbiak →