Szentháromság – egy örök igaz Isten

2024. május 26., vasárnap

Talán az egyik legnehezebb dolog a Szentháromsággal kapcsolatosan, hogy bonyolult azt megérteni, s nem lehet pontosan elmagyarázni. Isten végtelen hatalmát nehéz emberi ésszel felfogni és magunkévá tenni annak valóságát, amit a Szentírás tanít velünk, hogy az Atya Isten, Jézus is Isten, és a Szentlélek is Isten, de ugyanakkor azt tanítja velünk, hogy csak egy Isten van.

Jóllehet emberi ésszel mi megérthetünk néhány dolgot a Szentháromság különböző személyei közötti kapcsolatról, de ha Isten végtelen nagyságára tekintünk, akkor korlátozott tudatunkkal ez nekünk, emberi lényeknek igencsak felfoghatatlan. Ez persze nem azt jelenti, hogy az egész nem igaz, vagy hogy ez nem a Biblián alapul, mert hiszen a „Szentháromság” szó leírt formában nem szerepel a Szentírásban.

A Szentháromság szó valójában egy kifejezés, amely megpróbálja Isten hármasságát megjeleníteni.  Megpróbálja elmondani azt a valóságot, hogy ő három egyszerre létező, örökkévaló személyiség, de ez mégsem azt jelenti, hogy három Isten van. A Szentháromság egy Isten, aki három személyből áll. 

Felvetődik a kérdés, ha a három egy, akkor mégis milyen köztük az egymáshoz való viszony azon a belső háromszögön belül. Van, aki köztük nagyobb, akinek előnye van a többivel szemben?

Eleve le kell szögezni, hogy a Szentháromság minden tagja Isten. Az Atya is Isten, a Fiú is Isten, és a Szentlélek is Isten. S a belső sorrendet az ige mutatja: a Szentlélek alá van rendelve az Atyának és a Fiúnak, a Fiú pedig alá van rendelve az Atyának. Ez egy belső kapcsolat, amely nem kell hogy megtagadja a Szentháromság bármely személyének isteni voltát. Ez egy belső isteni rend, amelyet mi, teremtmények az emberi logikánkkal nem hiszem, hogy meg tudunk érteni.

Van sok népszerű illusztráció a Szentháromság megmagyarázására vonatkozóan, de valahol egyik sem teljesen pontos. A tojás illusztrációja azon bukik el, hogy a héj, a fehérje és a sárgája is a tojás része, de egyik sem maga alkotja a tojást. Az Atya, Fiú és Szentlélek sem Isten részei, hanem ők az Isten. A víz példája talán már találóbb, hogy a folyadék, a légnemű gőz és a szilárd jég mind a víz különböző megjelenési formája, de még ez sem írja le tökéletesen a Szentháromságot.

Az Atya, Fiú és Szentlélek is Isten megjelenési formái ugyan, de egyik sem maga az Isten. Ezek az illusztrációk adnak egyfajta képet a Szentháromságról, hogy valami hasonlat által el tudjuk azt képzelni, de mégsem pontos ez a kép. Ezek csak emberi megközelítései annak a törekvésnek, amikor az ember próbálja meghatározni a mindenek felett álló Istent, akinek nagysága és végtelensége egy, a mienknél magasabb rendű természet.

Nem biztos, hogy ez nekünk, embereknek felfogható, és mindenben érthető. Azt viszont érhetjük, és szívünkben megérezhetjük, hogy a Szentháromság az egy örök igaz Isten szeretetéből az Atya által megteremtett, a Fiú által megváltott minket, és Szentlelke által megszentel bennünket az üdvösségre, az örök életre.

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!” (Róm 11,33).

Görözdi Miklós

események továbbiak →