Pályázat lelkészi állás betöltésére

2024. június 18., kedd

A Serkei Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. § (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

A gyülekezet – melynek a liturgiában használt nyelve a magyar – a lelkésznek biztosítja a teljes gyülekezeti fenntartású lakhatást. A gyülekezet elvárja a gyülekezeti lelkészi szolgálattal járó általános szolgálatok teljes körű és önálló ellátását.

Pályázhatnak mindazon lelkészek, akik teljesítik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház általános érvényű belső jogszabályai idevonatkozó rendelkezéseit.

Benyújtandó dokumentum: részletes önéletrajz a lelkészi szolgálatban eltöltött évek feltüntetésével.

A meghívással megbízott lelkipásztor neve és elérhetősége:

Szőkéné Orémus Zsuzsanna  helyettes lelkipásztor

Református Lelkészi Hivatal Harmac, 980 42 Chrámec 12.

Telefonszám: 0907/029697

Pályázati határidő: 2024. szeptember 30.

események továbbiak →