Összetartozunk!

Összetartozunk!

A református egységet ünnepeltük Gyulafehérváron

Egyházunk

Hit és szenvedés

Kép: Hit és szenvedés

Győzedelmes hittel a szenvedéseken át címmel szervezte meg két év kihagyás után június 7. és 10. között országos lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Berekfürdőn. A Megbékélés Háza Református Konferenciaközpontban megtartott alkalmon közel 150 lelkész vett rész.

Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat – Szeretethíd 2022

Kép: Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat –  Szeretethíd 2022

Az idén Rimaszombat adott otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának, melynek keretében ünnepélyesen átadták a Petőfi-házban működő Cédrus szociális ruhaboltot és élelmiszerbankot. A május 27-én megtartott rendezvény védnökségét Nagy Ákos Róbert esperes és Szabó Krisztián építészmérnök, a pokorágyi gyülekezet gondnoka vállalta el.

Az idén Rimaszombat ad otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának

Kép: Az idén Rimaszombat ad otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának

A tavalyi járványhelyzet által befolyásolt Református Önkéntes Napok után a Szeretethíd ismét visszatér a megszokott kerékvágásba. A már hagyományossá vált felvidéki megnyitóra idén a Rimaszombati Református Egyházközség területén kerül sor május 27-én.

Egy találkozó emlékére

Kép: Egy találkozó emlékére

2022. május 7-én Rimaszombatban került sor arra az emlékkonferenciára, amely a 2001. október 19-én, Mádl Ferenc Magyarország és Schuster Rudolf Szlovákia akkori köztársasági elnökének Erdélyi Gézával, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház korábbi püspökével a rimaszombati református parókián történt találkozójának kívánt emléket állítani.

Oktatás

Pályázat

A Hetényi Református Keresztyén Egyházközség pályázatot hirdet a Magyar Tannyelvű Református Óvodája igazgatói állásának betöltésére 2022. szeptember 1-től.

Pályázat

Az alistáli egyházközség pályázatot hirdet az Alistáli Református Egyházi Alapiskola igazgatói állásának betöltésére 2022. augusztus 1-jétől.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2022. június 19-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. június 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid imádsága, konfirmáció Dunaszerdahelyen, a Szeretethíd megnyitója Rimaszombatban.

A Kálvinista Szemle júniusi számának tartalmából

Kép: A Kálvinista Szemle júniusi számának tartalmából

Az emberi egyenlőség, egyenlőtlenség kérdése mindig is foglalkoztatta társadalmunkat. Mi az egyenlőség? Elérhető-e a kívánt egyenlőség, és egyáltalán mit ölel fel ez a fogalom? Mit mond erről a Szentírás? Hogyan vélekedett erről Jézus?

Kapcsolataink

Pünkösdi körlevél

A Generális Konvent Elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

A református kultúra ünnepe Budapesten

Kép: A református kultúra ünnepe Budapesten

Fáklyásfelvonulás, térzene, matinékoncertek, áhítatok, kórustalálkozó és szakmai konferencia. A régizenétől a jazzig számos műfaj megtalálható a Református Zenei Fesztivál zenei palettáján. Megmutatjuk, mi vár arra, aki május utolsó hétvégéjén ellátogat a Budapest szívében szerveződő kétnapos eseményre. A késő esti zenés áhítaton a Kálvin téri református templomban Géresi Róbert püspök szolgál.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Gyülekezeteink

A Világosság református egyházi műsor 2022. július 3-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. július 3-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid és Betsabé, 30 éve szolgálja a fiatalokat a Firesz, ismét aranysávos lett a hetényi Tábita bábcsoport.

Nemesradnóti értékek a Csillagházban

Kép: Nemesradnóti értékek a Csillagházban

A nemesradnóti egyházközség helyi értékeiről tartottak szakmai konferenciát június 20-án a rimaszombati Csillagházban.

Hálaadás negyed évszázadnyi megtartatásért

Kép: Hálaadás negyed évszázadnyi megtartatásért

„Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet.” (Zsolt 143,5) „Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 100,4b-5) – a zsoltáros ezen szavai álltak a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája fennállásának 25. évfordulója alkalmából szervezett hálaadó alkalom meghívóján

Egyre nő az érdeklődés a református óvodák iránt

Kép: Egyre nő az érdeklődés a református óvodák iránt

A 2022/23-as tanévben Hetényen, Rozsnyón és Nagykaposon nyílik óvoda. Így a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén tizenhatra bővül a magyar nevelési nyelvű intézmények száma. Szeptembertől már több, mint ötszáz gyermek látogatja az egyházközségi alapítású és fenntartású óvodákat.

Vigyétek jó hírét a teológiánknak

Kép: Vigyétek jó hírét a teológiánknak

Diplomaosztó és tanévzáró ünnepi közgyűlést tartott június 19-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara. A komáromi református templomban tizenegy végzős hallgató vette át a tanulmányai befejezését igazoló diplomát. A református teológiai szakon hárman, a missziológia, diakónia szociális gondoskodás szak nappali és távutas képzésén nyolcan végeztek.

Tudásukról adtak számot a bibiaismereti verseny résztvevői

Kép: Tudásukról adtak számot a bibiaismereti verseny résztvevői

Június 11-én Jókán – egy év kihagyás után – a Betlehem Missziós Központban ismét megrendezték a bibliaismereti versenyt.

Segítség háborúság idején

A Válságstáb hírlevele

Május 30-án ülésezett ismét a Válságstáb, amely áttekintette a menekülthelyzetet, az adományok koordinációját és a további teendők szükségességét.

Válságstáb hírlevele

Május 17-én a Válságstáb ismét áttekintette a menekültek helyzetének alakulását egyházunkban és azon kívül. Megállapította, hogy a céladományként a nevezett napig 95 050 euró folyt be.

Válságstáb hírlevele

2022. május 9-én ismét ülésezett a menekültek megsegítésére alakult Válságstáb, melynek tagjai hálás szívvel tekintették át az eddig érkezett adományokat és a segítségnyújtás különböző ágait. A jelzett napon a pénzadományok összege 80 850 euró volt.

Válságstáb hírlevele

A menekültek megsegítésére alakult Válságstáb a 2022. április 7-én tartott ülésén megállapította, hogy a jelzett napig 62 800 € felajánlás érkezett, amit ezúton is köszön minden adományozónak.

Amint lehet, hazamegyünk

Kép: Amint lehet, hazamegyünk

Palcsó Attila hetényi lelkipásztor, aki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nemzetközi kapcsolatokért felelős zsinati tanácsosa is, de tagja az egyházunk által létrehozott válságstábnak is, felvállalta, hogy ellátogat a felsőnémeti szlovák-ukrán határhoz. Személyesen is szeretett volna meggyőződni arról, miként zajlik a menekültek fogadása és ellátása. De nem ment üres kézzel.

Bibliaolvasó kalauz

2022. június 30., csütörtök

Ezsd 4,17–24 és Jelenések 1,1–8(ÚSZ) „Íme, eljön a felhőkön" (7). Az utolsó képkocka, amely a tanítványokban megmaradt Jézusról, az a jelenet, amikor felemelkedik a földről és eltűnik a felhők mögött. Mint amikor egy sorozat készítői nyitva hagyják a cselekményt, mi pedig várhatunk a többhónapos szünet utáni visszatérésre. Jézus követői egy ilyen helyzetben vannak. Nincs ésszerű, kiszámítható következő lépés. De van folytatás! Jézus története folytatódik. Igaz, kicsit döcögősen, hiszen az angyaloknak kellett kizökkenteni a tanítványokat a merengésből; a második generációt pedig az apostolok figyelmeztették, hogy a nagy Krisztus-várásban nem ártana, ha dolgoznának és élnének, mert nem állt meg a világ. Az egyház hosszú távú várakozásra rendezkedett be. Forgathatjuk a naptárt, húzhatjuk a strigulákat, de türelem, hiszen ismerjük a forgatókönyv íróját, a Nagy Rendezőt.Fohász: Jézus Krisztus, tudjuk, hogy Te nem azért mentél el, mert besokalltál a tanítványok értetlenségétől, néped hitetlenségétől, hanem mert győztél. Beléptél a mennybe, és nyitva hagytad magad mögött az ajtót, mert vissza fogsz térni. Jöjj, Uram Jézus! Ámen.

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Lelki nap a Tompa Mihály Református Gimnáziumban

Június 6-án, hétfőn, pünkösd alkalmából lelki nap volt a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban. Egy bő kétórás előadásra voltunk meghíva, hogy meséljünk […] ...

Vezetőségi hírek 2022/I.

Hihetetlen gyorsasággal beindult a 2022-es év. Lássuk, mi újság a vezetőség háza táján az első negyedévében. Idén továbbra is tartjuk a hétfői online megbeszéléseinket. Ezek […] ...

Életképek – Avagy történetek, melyekből az életet tanultam

„Erőtlenség által” (2Kor 12,9) Hatéves voltam. Már iskolás, elsős. A nagymamámmal – talán a zeneiskola után – bementünk a Megye utcán levő, […] ...

Kicsit tovább

Nem szeretek. Sosem éreztem rá az ízére. Sosem láttam igazán értelmét. A tizenkét perces borzalom diákkorom legrosszabb élményei közt valahol az élen […] ...

DIADAL

Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a […] ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 210710-1962.jpg