Egyházunk

Gyászjelentés

91. életévében 2023. június 1-jén elhunyt Štefan Šipoš (1931. augusztus 11. – 2023. június 1.) nyugalmazott református lelkipásztor.

Készüljetek fel a hivatásotokra, és utána gyertek haza!

Kép: Készüljetek fel a hivatásotokra, és utána gyertek haza!

A rimaszombati Református Oktatási Központ közössége 2023. május 19-én istentiszteleten búcsúzott a Tompa Mihály Református Gimnázium huszonnyolc ballagó diákjától. Az alábbiakban az igazgató ünnepi beszédét tesszük közzé.

Én vagyok az Élet Kenyere – Szeretethíd felvidéki megnyitó 2023

Kép: Én vagyok az Élet Kenyere – Szeretethíd felvidéki megnyitó 2023

„Én vagyok az élet kenyere." Akár ez a jézusi kijelentés is lehetett volna az idei Szeretethíd mottója, mert az egész tevékenység és program a sütés, a kenyér és annak bibliai jelentése körül zajlott.

Temetés

Kép: Temetés

Az elmúlt év októberében életének 99. évében elhunyt Csémy Lajosnak, a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultás nyugalmazott professzorának a temetésére 2023. április 22-én, szombaton kerül sor Tanyon.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Oktatás

Erős vár a nyelv - Jakab István-díj

Kép: Erős vár a nyelv - Jakab István-díj

Az „Erős vár a nyelv - Jakab István-díj” elnevezéssel, a 2015-ben létrejött alapítvány kuratóriuma meghirdeti a 2022/2023-as évre vonatkozó felhívását, melyre a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói jelentkezhetnek.

Walcker-orgona a teológián

Kép: Walcker-orgona a teológián

Új orgonával gazdagodott a Református Teológiai Kar. A berlini Zuflucht-und-Jeremia gyülekezet vezetősége a bezárás előtt álló temploma feleslegessé vált orgonájának új tulajdonosát pályázat útján választotta ki. A több mint ötvenéves hangszert május 5-én adják át, s a nagyközönség előtt is megszólal az első alkalommal megszervezett nemzetközi egyházzenei konferencia keretében.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Gyülekezeteink

A Világosság református egyházi műsor 2023. június 4-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. június 4-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Keresztelő János, a a júdeai pusztában prédikál, az 1806-os reform énekeskönyv fogadtatása, gyémántsávos lett a Pásztorajtó bábjáték.

Éreztem, hogy ez az én utam

Kép: Éreztem, hogy ez az én utam

Siposné Várady Klára 45 éves lelkipásztori szolgálata után vonult nyugalomba 2019-ben. Jablonca volt a második, s egyben az utolsó szolgálati helye, ahol 25 évet töltött el, előtte pedig húsz évig Mokcsa-Mogyoróson volt lelkipásztor. Nyugdíjba vonulása után nem sokkal Jabloncáról a szülőfalujába, Bolyba költözött a már súlyos betegségben lévő férjével, aki az elmúlt évben hunyt el.

Kaptár-ruhatár – Megjelent a KOEN 2023-as Vakációs Bibliahetének tábori programja

Kép: Kaptár-ruhatár – Megjelent a KOEN 2023-as Vakációs Bibliahetének tábori programja

A Keresztyén Oktatásért és Nevelésért Alapítvány (KOEN) ötnapos inspiráló tábori programot állított össze 2023 nyarára is. Két korcsoportnak gyermeknyelven szeretnének segítséget és eligazodást adni az élet nagy kérdéseinek a megválaszolására.

„Választott eszközöm”

Kép: „Választott eszközöm”

Az abaúj-tornai egyházmegye 2023. április 22-én bibliaismereti versenyt szervezett a hittanosok számára, melynek témáját Pál apostol életének izgalmas történetei adták. Nagy Gábor alsólánci lelkipásztor írása.

Az élő igének és az Istent dicsőítő hangnak egymás mellett a helye

Kép: Az élő igének és az Istent dicsőítő hangnak egymás mellett a helye

A Canticum Novum nemzetközi tudományos egyházzenei konferencia keretében május 5-én adták át Komáromban a Református Teológiai Kar Pálóczi-Czinke István termében elhelyezett Németországból adományként érkezett Walcker-orgonát. A nap folyamán tíz előadás hangzott el, amelyen szó volt az 1806-os református énekeskönyv bevezetéséről, de a gyülekezeti éneklésből is ízelítőt kaphattak a résztvevők.

Legyen közösségünk erős a hűségben!

Kép: Legyen közösségünk erős a hűségben!

2023. május 1-jén a nagysallói gyülekezet adott otthont a barsi egyházmegyében immár 7. alkalommal megrendezésre kerülő majálisnak.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2023. május 28-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. május 28-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe, konfirmáció, Tárnok Gyula Szürke könyve.

A Világosság református egyházi műsor 2023. május 21-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. május 21-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid utolsó szavai, látogatóban a pálfalai református óvodában, Bodrogszentes négy leányegyházközsége.

Segítség háborúság idején

A Válságstáb hírlevele

Május 30-án ülésezett ismét a Válságstáb, amely áttekintette a menekülthelyzetet, az adományok koordinációját és a további teendők szükségességét.

Válságstáb hírlevele

Május 17-én a Válságstáb ismét áttekintette a menekültek helyzetének alakulását egyházunkban és azon kívül. Megállapította, hogy a céladományként a nevezett napig 95 050 euró folyt be.

Válságstáb hírlevele

2022. május 9-én ismét ülésezett a menekültek megsegítésére alakult Válságstáb, melynek tagjai hálás szívvel tekintették át az eddig érkezett adományokat és a segítségnyújtás különböző ágait. A jelzett napon a pénzadományok összege 80 850 euró volt.

Válságstáb hírlevele

A menekültek megsegítésére alakult Válságstáb a 2022. április 7-én tartott ülésén megállapította, hogy a jelzett napig 62 800 € felajánlás érkezett, amit ezúton is köszön minden adományozónak.

Amint lehet, hazamegyünk

Kép: Amint lehet, hazamegyünk

Palcsó Attila hetényi lelkipásztor, aki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nemzetközi kapcsolatokért felelős zsinati tanácsosa is, de tagja az egyházunk által létrehozott válságstábnak is, felvállalta, hogy ellátogat a felsőnémeti szlovák-ukrán határhoz. Személyesen is szeretett volna meggyőződni arról, miként zajlik a menekültek fogadása és ellátása. De nem ment üres kézzel.

Kapcsolataink

A református egység napjára emlékezünk

Kép: A református egység napjára emlékezünk

2009. május 22-én mondták ki a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét. Azóta minden évben a dátumhoz legközelebb eső vasárnap erre emlékezünk.

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.” (Lk 2,15)

Bibliaolvasó kalauz

2023. június 3., szombat

2Krón 16 és Mk 12,18–27(ÚSZ) „Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké" (27). Ellenséges hangvételű kérdést kap Jézus a szadduceusoktól. A feltámadás érzékeny téma, főleg, mert Jézus már többször is elmondta, hogy nemsokára meghal, de harmadnapra feltámad. A szadduceusok úgy érzik itt az ideje elbizonytalanítani a Jézust követő sokaságot egy újabb furfangos kérdéssel. Előhozakodnak a mindenki által tisztelt mózesi törvénnyel, s ez alapján kérdezik, hogy az említett helyzetben kié lesz az asszony. Jézus úgy válaszol, mint aki nemcsak a betűt ismeri, hanem Isten hatalmát is. A feltett kérdés spekuláció. Az örök életet nem mérhetjük emberi mértékkel. Isten élő: ő a vagyok. Aki hozzá tartozik, szintén él. A halál után pedig örökké él. Jézus is halott volt, és íme mégis él. Életre hív mindenkit, aki hallja és befogadja őt. Fohász: Uram! Köszönöm, hogy Krisztus kegyelme által részese lehetek a feltámadásnak. Add, hogy Lelked által élő kapcsolatom legyen Veled, tedd élővé Igédet számomra. Óvj meg a tévelygéstől, kérlek, adj hitet, reményt és szeretetet. Ámen.

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Koppanások

Kimentem sétálni. Jólesett, hogy szemergett az eső. Tapasztalt kísérő módjára nagyon tapintatosan, nagyon diszkréten tette ezt. Érezhető volt, nem akarja, hogy miatta […] ...

Hétköznap

Rámsötétedett. Újra. Már üresek a termek. Körülöttem papírlapokon betűk, számok, …életek. Esetté zsugorított hideg ismeret. Hirtelen én is fázni kezdek. Aztán, ahogy […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

Találkozásom Istennel Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy apukám katolikus, anyukám református. Mikor megszülettem, nem kereszteltek meg, mert nem tudták eldönteni, mire kereszteljenek. […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1) „Látom, a gitár felkeltette az érdeklődésedet” – mondta mosolyogva […] ...

A mennyei torta

Ki ne szeretné a tortákat? A szülinapok elengedhetetlen kellékei, de nem valószínű, hogy az év bármely más szakaszában is találkoznánk velük. Az […] ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 221022-4151.jpg