Felújítási munkálatok a ladmóci parókián

2017. május 05., péntek

Hétezer eurós beruházással valósult meg a ladmóci gyülekezet lelkészlakának korszerűsítése. Kicserélték az elavult nyílászárókat, lebetonozták és új padlóburkolatot kapott a konyha és a bejárati ajtók előtti lépcső és betonrész, amelyhez 5 500 eurós támogatást kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumából.

A parókia épülete valószínűleg az 1800-as években épülhetett, mivel a templom építésének az idején - 1826-1835 között - már volt helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. Az 1950-es évektől Dobos Sándor esperes halála után nem volt saját lelkésze a gyülekezetnek, beszolgáló lelkészek váltották egymást majdnem ötven éven keresztül. Ezalatt az időszak alatt a parókia lakhatatlan romhalmazzá vált. Az 1990-es évek közepétől az akkori gyülekezet gondnoka Bárány István és presbitériuma elhatározták, hogy felújítják a romos parókiát és saját lelkészt választanak gyülekezetükbe. Meghagyva a régi, még álló kőfalakat, kipótolva a régi alapokat, hozzákezdtek a hét éven át tartó felújításhoz. Ennek költségét a gyülekezet nagyrészt saját erőből, célirányos adakozásokból gyűjtötte össze.

Közben eltelt tizenöt év. A korábbi rossz szigetelés miatt elavultak a nyílászárók, rosszul zártak, az ajtók szétszáradtak, az ablakok esőzéskor beáztak. Szükség volt a konyha lebetonozására is, mert a lelkészlak átépítésekor ezt sem fejezték be, csak PVC padlóburkolóval takarták le, amely az évek folyamán kilyukadt és szétrepedezett. Ugyanígy nem lett befejezve a bejárati ajtók előtti lépcső és betonrész burkolása sem. Az egyházközségnek sürgősen lépnie kellett a hibák kiküszöbölése miatt, de mivel az elmúlt években a templomuk felújításával voltak elfoglalva, amely minden erejüket és anyagi lehetőségeiket kimerítette, így nem maradt forrás a parókia felújítására.

A 2016-os évben a magyar kormány jelentős támogatást nyújtott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül, amelynek egy részét felújításokra és beruházásokra lehetett fordítani. Ezt a pályázati lehetőséget használta ki a ladmóci egyházközség is. A 7 150 eurós összköltséget kitevő tervezetükre az egyházmegye illetékes bizottsága 5 500 eurós hozzájárulást hagyott jóvá. A fennmaradó összeget, 1 650 eurót az egyházközség saját forrásból biztosította.

A felújítási munkálatok 2016 májusában kezdődtek el és június végére fejeződtek be. Új ajtók és ablakok kerültek a régiek helyére, a konyhát lebetonozták és laminált padlóburkoló került rá. Ennek köszönhetően az új ajtók és ablakok tökéletesen zárnak és szigetelnek, ezáltal reménység szerint a parókia fenntartási költségei is csökkennek. A konyha és a bejárati ajtók előtti részek rendbetételével a parókia nemcsak megszépült, hanem sikerült állapotát is megóvni és minőségét emelni.

„Hála és köszönet mind ezért  segítőinknek és támogatóinknak, de legfőképpen szerető és megtartó Urunknak, aki eddig is velünk volt és kérjük Őt, hogy továbbra is segítsen és áldjon meg bennünket“ – tájékoztatta a Reformata honlapot a felújítási munkákról Spisák István lelkipásztor.

A gyülekezet további tervei között szerepel a parókia fürdőszobájának újjáépítése, maradék nyílászáróinak és kazánjának cseréje,  a lelkészlak teljes hőszigetelése, valamint a templom padlózatának és padjainak a cseréje, és a templompadok fűtése.

A nyilvántartás szerint 154 református él Ladmócon. Az egyházközség ebből 128 választójoggel rendelkező tagot jegyez, lelkipásztora 2001 szeptemberétől Spisák István.

Reformata, II

események továbbiak →

Reformáció 500