Dr. Molnár János docens kitüntetése

2017. július 06., csütörtök

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara idei tanévzáróján, 2017. június 24-én, Budapesten, a Károli Egyetem Támogatója Díjat vehette át Doc. PhDr. Molnár János, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának oktatója.

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetősége ezzel ismerte el és köszönte meg a SJE RTK első dékánjának, korábban a Calvin J. Teológiai Akadémia igazgatójának a magyar református lelkészképzésben végzett negyedszázados munkáját, s különösképpen azt a segítséget, amit a KGE-nek nyújtott. A díj odaítélésének indoklásában elhangzott, hogy „a CJTA és a SJE RTK keretén belül Molnár János csaknem negyedszázada áll kapcsolatban intézményünkkel, s e kapcsolat során számos oktatási és kutatási együttműködéssel gazdagított bennünket: graduális képzésben, doktorképzésben, fokozatszerzési eljárásokban, konferenciaszervezésekben és közös publikációkban nyilvánult meg ez az együttműködés”.

A díjat Prof. Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora és Prof. Dr. Zsengellér József a KGE Hittudományi Kar dékánja adta át Dr. Molnár Jánosnak.

frt.ujs.sk,  (sa)

események továbbiak →

Reformáció 500