Pótfelvételi a Teológiai Karon

2018. július 17., kedd

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2018/2019-es évre, missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és magiszteri, valamint  református teológia magiszteri tanulmányi programra.

A felvételi jelentkezési lap beadásának határideje:

2018. augusztus 10. – nappali  tagozat (Bc. és Mgr. képzés) költségtérítés-mentes képzés, lehetőség van individuális tanrend alapján is tanulni!!!

A felvételi vizsgák időpontja:

2018. augusztus 23 -  nappali tagozat (Bc. és Mgr. képzés)

A képzések  költségtérítés-mentesek, lehetőség van individuális tanrend alapján is tanulni!!!

A felvétel feltételei:

A 131/2002 főiskolákról szóló törvény és ennek módosításai, valamint a kar belső előírásai értelmében a felvétel feltételei a következők:

•          érettségivel sikeresen befejezett középiskolai tanulmányok,

•          kitöltött és határidőn belül leadott jelentkezési lap főiskolai tanulmányokra,

•          a felvételi vizsga sikeres teljesítése.

A kar kéri az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez. 

A külföldi hallgatók felvételének feltétele megegyezik a Szlovák Köztársaság állampolgárainak felvételi feltételeivel. A külföldi középfokú végzettséget honosíttatni kell a Szlovák Köztársaságban, s ezeket az iratokat határidőn belül leadni a tanulmányi osztályon.

A képzésre való felvételnél figyelembe vétetik a középiskolai tanulmányi előmenetel, az érettségi eredménye, és a szak olimpiászain és tanulmányi versenyein elért eredmények.

Felvételi vizsga a Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás  bakkalaureusi (Bc.) és magiszteri (Mgr.) képzéseire:

A felvételi vizsga tartalma:

•          szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

A felvételi vizsga kiértékelése:

A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga a Református teológia magiszteri (Mgr.) képzésére:

A felvételi vizsga tartalma:

•          írásbeli teszt az általános középiskolai tudásból, a Szentírás ismeretéből, egyháztörténetből és idegen nyelvből,

•          szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából, idegen nyelv és egyházi ének tárgyismerete.

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

A felvételi vizsga kiértékelése:

Az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga teljesítménye is a vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

 Általános tények a felvételi eljárásról:

felsőoktatási intézménybe való jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell hozzá a következőket:

•          az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez (orvosi igazolást),

•          életrajz,

•          illetékes hivatal által hitelesített fénymásolat a végzős évről és az érettségi bizonyítványról; azon hallgatók, akik a 2015/2016-os évben érettségiznek ezen bizonyítványok fénymásolatait legkésőbb a felvételi napján adhatják le.

A kar a jelentkezés lapok beadásának határideje után legkésőbb 30 napon belül írásban igazolja a tanulmányi programra való jelentkezést, s ugyanakkor a jelentkezőnek részleges információt ad a felvételi vizsga menetéről és tartalmáról. Szükség esetén meghatározza a jelentkező számára hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt.

A felvételi vizsga térítési díja:

25 Euro  – elektronikus jelentkezés

50 Euro – papír alapú jelentkezési mód

Bank: Štátna pokladnica Bratislava

Számlaszám: 7000122827/8180

Variábilis jel: a jelentkező születési száma

Konstans jel: 0558

Elérhetőség, és bővebb információk:

 Selye János Egyetem

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,

tel.: 035/3260633, e-mail: csomore@ujs.sk, www.ujs.sk

Református Teológiai Kar

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,

tel.: 035/3260633, 035/3260656 e-mail: ollose@ujs.sk, www.ujs.sk

 

események továbbiak →