Felvételi

2019. január 31., csütörtök

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételit hirdet a 2019/2020-as évre, missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és magiszteri, valamint  református teológia magiszteri tanulmányi programra.

A felvételi jelentkezési lap beadásának határideje:

2019. március 31. – nappali tagozat (Bc. képzésre)

2019. május 31. -   nappali tagozat (Mgr.)

A magyarországi és más külföldi hallgatók részére a képzések költségtérítés-mentesek, s lehetőség van individuális tanrend alapján is tanulni!!!

2019. június 30. – nappali és levelező tagozat (PhD képzés)

A felvételi vizsgák időpontja:

2019. július 8. – nappali tagozatra (Bc. képzésre)
2019. július 8. – nappali tagozatra (Mgr. képzés)

2019. augusztus 19 - nappali és levelező tagozatra (ThDr. és PhD képzés)

A felvétel feltételei:

A 131/2002 főiskolákról szóló törvény és ennek módosításai, valamint a kar belső előírásai értelmében a felvétel feltételei a következők:

  • érettségivel sikeresen befejezett középiskolai tanulmányok,
  • kitöltött és határidőn belül leadott jelentkezési lap főiskolai tanulmányokra,
  • a felvételi vizsga sikeres teljesítése.

A külföldi hallgatók felvételének feltétele megegyezik a Szlovák Köztársaság állampolgárainak felvételi feltételeivel. A külföldi középfokú végzettséget honosíttatni kell a Szlovák Köztársaságban, s ezeket az iratokat határidőn belül leadni a tanulmányi osztályon.

A képzésre való felvételnél figyelembe vétetik a középiskolai tanulmányi előmenetel, az érettségi eredménye, és a szak olimpiászain és tanulmányi versenyein elért eredmények.

Felvételi vizsga a Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás  bakkalaureusi (Bc.) és magiszteri (Mgr.) képzéseire:

A felvételi vizsga tartalma: 

  • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

A felvételi vizsga kiértékelése:

A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga a Református teológia magiszteri (Mgr.) képzésére:

A felvételi vizsga tartalma: 

  • írásbeli teszt az általános középiskolai tudásból, a Szentírás ismeretéből, egyháztörténetből és idegen nyelvből,
  • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából, idegen nyelv és egyházi ének tárgyismerete.

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

A felvételi vizsga kiértékelése:

Az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga teljesítménye is a vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Általános tények a felvételi eljárásról:

A felsőoktatási intézménybe való jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell hozzá a következőket:

  • életrajz,
  • illetékes hivatal által hitelesített fénymásolat a végzős évről és az érettségi bizonyítványról; azon hallgatók, akik a 2018/2019-es évben érettségiznek ezen bizonyítványok fénymásolatait legkésőbb a felvételi napján adhatják le.

A kar a jelentkezés lapok beadásának határideje után legkésőbb 30 napon belül írásban igazolja a tanulmányi programra való jelentkezést, s ugyanakkor a jelentkezőnek részleges információt ad a felvételi vizsga menetéről és tartalmáról. Szükség esetén meghatározza a jelentkező számára hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt.

A felvételi vizsga térítési díja:

25 Euro  – elektronikus jelentkezés
50 Euro – papír alapú jelentkezési mód

Bank: Štátna pokladnica Bratislava
Számlaszám: 7000122827/8180
Variábilis jel: a jelentkező születési száma
Konstans jel: 0558

Bővebb információk a képzéssel kapcsolatosan:

http://www.reformata.sk/mutat/5467/

http://komaromonline.sk/lelkeszkepzes-komaromban/

https://www.youtube.com/watch?v=0WhBUCly4dc

Elérhetőség:

Selye János Egyetem

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,

tel.: 035/3260633, e-mail: vadkertit@ujs.sk, www.ujs.sk

Református Teológiai Kar

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,

tel.: 035/3260633, 035/3260656 e-mail: ollose@ujs.sk, www.ujs.sk<

események továbbiak →