Pályázat

2020. május 18., hétfő

A Tornaljai Református Egyházközség másodszor hirdeti meg pályázatát a Református Óvoda igazgatói állásának a betöltésére 2020. szeptember 1-től.

Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a és a és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény 5§  valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvény értelmében a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tornaljai Egyházközség 2. pályázatát hirdeti meg a Református Óvoda, Kolárová u. 693/3., Tornalja székhelyű intézmény igazgatói állásának betöltésére 2020. szeptember 1-jétől.

Kvalifikációs feltételek:

A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség

•             minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

•             első atesztáció

•             szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

Egyéb feltételek:

•             oktatási törvények ismerete

•             erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet

•             szervezői és kommunikációs készség

•             a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

•             református vallású és konfirmált egyháztagság

•             kateketikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

•             írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

•             a végzettséget és az első atesztációs vizsgát igazoló okirat hitelesített másolata

•             igazolás a pedagógiai gyakorlatról

•             erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

•             szakmai önéletrajz

•             az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)

•             a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2020. június 15-ig az alábbi címre eljuttatni:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tornaljai Egyházközség

Šafáriková 1., 982 01 Tornaľa

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Óvoda” Ne nyissa fel!

A pályázókat írásban értesítjük a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

 

            Ing.Dávid László s.k.                                Fazekas Ágnes s.k.

               gondnok                                                    lelkipásztor

események továbbiak →