Megnövekedett a református alapiskolákba beíratottak száma

2020. május 20., szerda

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg öt alapiskola, egy alsó tagozatos és négy teljes szervezettségű működik. Szeptembertől pedig a Rimaszombati Református Alapiskola is megnyitja kapuját az 1-5. évfolyam számára. A beíratási eredmények alapján kilencven első osztályos kezdheti meg szeptemberben az új tanévet református alapiskolákban.

Alistál

Az elmúlt évben készült el és adták át az Alistáli Református Egyházi Alapiskola új, korszerű épületét a felső tagozatosok számára. A 28 évvel ezelőtt újraindított, jelenleg egyházközségi fenntartású teljes szervezettségű oktatási intézményt  jelenleg 83 tanuló látogatja.Édes Enikő igazgató tájékoztatása szerint az idén tíz leendő kis elsőst írattak be iskolájukba. „Ebből öten helyiek, öten pedig a környező településekről jönnek majd az új tanévben(Bögellő, Padány, Ekecs, Megyer). Az elmúlt években is hasonló számú jelentkező volt az első osztályba, mint most. A szülők a gyermeküket gyereket személyesen, telefonon is vagy elektronikusan íratta be, ez utóbbival sem volt semmi gond. Örülünk, hogy a szülők ránk bízzák a gyermeküket”.

Martos

Martoson tavaly adták át az új református óvodát, valamint megújult az alsó tagozatos református alapiskola épülete is. Az idei riportunkban arról számoltunk be, hogy a húsz évvel ezelőtt indult egyházközségi fenntartású oktatási intézménynek a 2019/20-as tanévtől jelentősen lecsökkent a tanulók létszáma és összesen nyolcan vannak, mellesleg  a szeptemberben három elsős ült be az iskolapadokba.

Szénási Szilárd esperes, a gyülekezet lelkipásztora megkeresésünkre elmondta, hogy az április végéig meghirdetett 2020/21-es iskolai évre szóló beiratkozáskor a koronavírus-járvány ellenére is a szülők inkább a személyes találkozót részesítették előnyben az elektronikus helyett, s az oktatási intézményükbe hat leendő elsőst írattak be. „Az Agyagosról jövő gyermek szülei még gondolkodnak, de örülünk annak, hogy szeptemberben, az új tanévben öt elsőssel mindenképpen számolhatunk. Ők mindannyian martosiak. Ez nagyon szép szám, a környező  nagy iskolákkal összehasonlítva“.

Érsekkéty

z Érsekkétyi Egyházi Alapiskolába és Óvodába az idén négy iskolaköteles gyermeket írattak be. „A tavalyi évhez viszonyítva az idén, a növekedésnek köszönhetően több lesz az elsősök számra. Bízom abban, hogy szeptemberig még növekszik a beíratott tanulók létszáma. A koronavírus-járvány ellenére a szülők egy része a személyes beíratást részesítette előnyben, természetesen az egészségügyi előírások betartásával, de gyermekük nélkül, illetve voltak, akik on-line formában tették meg“ – tájékoztatott a 2020/21-es iskolai évre történő beíratással kapcsolatban Hajdú Árpád iskolaigazgató.

Az egyházközség 21 évvel ezelőtt alapított, illetve újraindított, több mint félszáz tanulóval rendelkező, teljes szervezettségű alapiskolája jelenleg is önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik, de már készülnek az új épület tervei – mondta a jövőbeli tervekkel kapcsolatban Fülöp Sándor lelkipásztor.

Rimaszombat

Az elmúlt év szeptemberében adták át Rimaszombatban a Gólyavár Óvodával egyidőben a Református Alapiskolát, amelyet mintegy nyolcvan  gyermek számára alakítottak ki az egykor a Ráróssy család tulajdonában lévő, felújított épületben. A 2019/20-as iskolaévben azonban a szép számú érdeklődő ellenére sem indulhatott el a tanítás a tervezett 1-5. évfolyamban, mivel az Oktatási Minisztérium a működéshez szükséges engedélyt csak október közepén adta meg az intézmény alapítójának és fenntartójának, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak.

A Rimaszombati Református Alapiskola így az idén is meghirdette a leendő elsősök számára a beiratkozást, illetve az átiratkozási lehetőséget a 2. és 5. osztályosok számára is. Molnár Sándor helyi lelkipásztor, zsinati főtanácsos tájékoztatása szerint várakozáson felüli, mintegy huszonkilenc elsőst írattak be az oktatási intézménybe, egy szülő pedig halasztást kért gyermeke számára. „A jelentős érdeklődés miatt kénytelenek leszünk a tervezett egy osztály helyett, két első évfolyamot nyitni szeptemberben. A beíratottak többsége azonban nem rimaszombati, hanem a környékbeli településről valók“ – mondta Molnár Sándor főtanácsos.

Az elsősök beíratása digitális formában zajlott, s a szülők többsége ezt a formát részesítette előnyben, az előre meghatározott napon csupán három szülő kereste fel személyesen az intézmény működtetőjét.

Rozsnyó

A Rozsnyói Református Egyházi Alapiskolába az idén jelentős számú, mintegy 26 leendő elsőst írattak be, holott egy évvel korábban még csak tíz szülő választotta gyermeke számára az egyházközség által alapított és működtetett oktatási intézményt. Az iskola huszonhárom éves fennállása óta  a 2020/21-es tanévben most először nyithatnak két első osztályt. Juhász Edit iskolaigazgató tájékoztatása szerint a legtöbb szülő az elektronikus beiratkozást választotta, de voltak, akik az előre meghirdetett két napon személyesen jelentették be gyermeküket iskolájukba.

A jelenleg 170 tanulóval működő oktatási intézmény hamarosan egy új tornateremmel bővül, amelynek az alapkövét az idén február 14-én tették le, s várhatóan az új iskolaévben a gyerekek birtokba is vehetik.

Vaján

16 gyermeket írattak be első osztályba, a helyieken kívül Bésből, Abaráról, Deregnyőről és Mokcsakerészről kezdik meg iskolás éveiket a Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskolában. Tavaly néhány gyermekkel többet írattak be, de a sok éves átlaghoz képest az idei szám tényleg jónak mondható, tehát az idén sem csökkent az érdeklődés az egyházmegyei fenntartású oktatási intézmény iránt. A szülők kihasználták az elektronikus beiratkozás lehetőségét is, de a többségük személyes részvételt részesítette előnyben “ – tájékoztatott a beiratkozási eredményről Kraus Viktor esperes.Az Ungi Református Egyházmegye 19 évvel ezelőtt vette át a teljes szervezettségű alapiskola fenntartói jogait, amelyet jelenleg 157 tanuló látogat.

Iski Ibolya

Fotó: archív

események továbbiak →