Általános tisztújítás 2020 – Géresi Róbert a püspökjelölt

2020. november 06., péntek

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökjelöltjét, Géresi Róbert abaújszinai református lelkipásztort, jelenlegi egyetemes egyházi lelkészi főjegyzőt.

Géresi Róbert 1967. július 18-án született Királyhelmecen. Tanulmányait a kisgéresi alsó tagozatos iskola után Királyhelmecen a magyar általános iskolában, majd a magyar gimnáziumban végezte, ahol érettségit szerzett. Egyetemi tanulmányait a pozsonyi műszaki főiskola után a prágai Károly Egyetem teológiai karán folytatta, és itt szerzett diplomát 1993-ban. Teológiai évei alatt, egy évig a svájci Genfben volt ösztöndíjas egyetemi hallgató.

Lelkipásztori szolgálatra 1994. március 13-án bocsátották ki az efézusi levél 4,15 alapján: „Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől a Krisztusban”. Gyülekezeti lelkészi szolgálatát a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban 1995 szeptemberében kezdte el, és azóta folyamatosan az abaújszinai, miglécnémeti és perényi református gyülekezetben hirdeti Isten igéjét. A gyülekezeti szolgálat mellett a kassai Katechetikai Szemináriumban rendszeres teológiát adott elő. A prágai tanulmányok után a teológiai érdeklődése a budapesti Théma – Theológiai élet ma – munkaközösség irányába fordult. Egyházának Zsinata két cikluson keresztül a teológiai bizottság tagjának választotta. A Zsinat megbízásából a lelkésztovábbképzések szervezését ellátó bizottságot vezeti.

Már a lelkészi szolgálat megkezdése előtt is dolgozott az országos ifjúsági munkában. A kommunista diktatúra idején számos, titokban megszervezett ifjúsági alkalmon vett részt. A kommunizmus bukása után szárba szökkenő ifjúsági evangelizációs alkalmak, táborok, hétvégék tevékeny résztvevője és részben szervezője volt.  Az 1993-ban bejegyzett Fiatal Reformátusok Szövetségének (Firesz) egyik alapítója, melynek elnökségében előbb teológusként, később lelkészként szolgált, 1995-től, tizenkét éven át pedig elnökként vezette az ifjúsági szervezetet. Ez idő alatt a Református Újság mellékleteként havi rendszerességgel megjelenő „Egy lépés” szerkesztője volt.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának és Zsinati Tanácsának tizennyolc éve tagja. Az egyház elnökségében püspökhelyettesként tizenkét éve szolgál. Mint egyházunk magyar főjegyzője a hét magyar egyházmegye életét nagyban előremozdító pályázatok és támogatások koordinálásában és a Kárpát-medencei Óvodaprogram megvalósításában vállalt szerepet. Egyházunkban a Zsinati Elnökség megbízása alapján hat éve az oktatási terület felelőse. 2000-től a Teleki László Alapítvány felkérésére a református egyház műemlék épületeinek felújítását megvalósító programban tevékenykedik.

A társadalmi életben mint a szlovákiai magyarság képviselője több területen is munkálkodott és munkálkodik. 1998-tól az Illyés Közalapítvány szaktestületének volt a tagja hat éven keresztül. 1999-ben egyik alapítója, majd hat éven keresztül alelnöke is volt a Magyar Ifjúsági Konferenciának, mely a Kárpát-medencei, nyugat-európai és tengerentúli magyar ifjúsági szervezetek fóruma. 2010-től 2014-ig a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala munkájában vett részt, és képviselte a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat. 2011-től 2015-ig a szlovák kormányhivatal alatt működő Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának tagjaként dolgozott. Szolgálati helyének közigazgatási szervezeti munkájában is részt vállal, 2005-től napjainkig Kassa megye Szociális és Egyházügyi Bizottságának tagja.

Egyházi és társadalmi tevékenységét a Magyar Köztársaság elnöke 2018 márciusában a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel ismerte el.

reformata.sk

események továbbiak →