Általános tisztújítás 2020 – Kiss Pál a magyar világi főjegyzőjelölt

2020. november 07., szombat

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar világi főjegyzőjelöltjét, Kiss Pál mérnök-közgazdászt.

Kiss Pál 1973. március 5-én született Rimaszombatban Kiss Pál és Tóth Ilona lelkészházaspár első gyermekeként. Az alapiskolát Hanván, majd később Pozbán végezte. 1991-ben érettségizett Komáromban, az akkori Magyar Tannyelvű Gimnáziumban.

Egy év katonai szolgálat után a közigazgatásban kezdett el dolgozni, két évig volt azselízi vállalkozási osztályon ellenőr. A körzeti hivatalok megszüntetése után üzletkötő lett. 1998-tól a mai napig egy fogászati eszközöket forgalmazó nemzetközi cég szlovákiai részlegének vezetője. 1996-ban nősült, két nagykorú – egy lány és egy fiú – gyermek édesapja.

Főiskolai tanulmányait Nyitrán végezte a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Közgazdasági Karán. Vállalati közgazdaság szakon szerzett mérnök-közgazdász diplomát 2012-ben.

Tizenkét évig volt Pozba község önkormányzatának képviselője és alpolgármestere, majd egy választási ciklust kihagyva jelenleg ismét az alpolgármesteri tisztséget tölti be.

Évtizedek óta a pozbai gyülekezet kántora, negyedik választási ciklusát tölti a gyülekezet presbitereként. Amikor csak lehet, bekapcsolódik a gyülekezeti énekkar munkájába is.

A 2009–2014-es választási időszakban a Barsi Református Egyházmegyében egyházmegyei világi főjegyző és a zsinat világi pótképviselője volt. 2015–2020 közötti választási ciklusban a Barsi Református Egyházmegye gondnoka, az Egyetemes Egyház Zsinatában egyházmegyéjének világi képviselője és a Zsinati Tanács póttagja.

események továbbiak →