Pályázat

2020. november 13., péntek

A Somorjai Református Egyházközség pályázatot ír ki a Kiskakas Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a és a és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvény értelmében a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Somorjai Egyházközség pályázatot hirdet a Kiskakas Református Óvoda, Strelecká ul.9, Šamorín – Somorja székhelyű intézmény igazgatói állásának betöltésére 2021. január 1-től.

Kvalifikációs feltételek:

A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség:

•          minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

•          első atesztáció

•          szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

Egyéb feltételek:

•          oktatási törvények ismerete

•          erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet

•          szervezői és kommunikációs készség

•          a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

•          református vallású és konfirmált egyháztagság

•          kateketikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

•          írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

•          a végzettséget és az első atesztációs vizsgát igazoló okirat hitelesített másolata

•          igazolás a pedagógiai gyakorlatról

•          erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

•          szakmai önéletrajz

•          az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)

•          a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

 

A pályázatot kérjük 2020. november 27-ig az alábbi címre eljuttatni:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Somorjai Református Egyházközség

P.O.Box 21, Cintorínska 16, 93101 Šamorín

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Óvoda” Ne nyissa fel!

 

A pályázókat írásban értesítjük a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

 

   Bucsuházy István s.k.             György András s.k.   

     gondnok                            lelkipásztor

Népszámlálás 2021

események továbbiak →