Jelentkezés doktorandusz-képzésre

2021. március 25., csütörtök

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.) Jelentkezési határidő 2021. június 30.

PhD - témák a 2021/2022-es évre

 Ószövetség:  

-          Kiválasztás az Ószövetségben

Újszövetség:

-          Az Újszövetség szellemtörténete

Rendszeres teológia:

- A logika szerepe a rendszeres teológiában

- Eszkatológia és millenializmus a 19. századi teológiai gondolkodásban

Vallás-és filozófia-történet:

- Szentek kultusza az iszlámban és a keresztyénségben

- A szoteriológia kérdése a keresztyénségben és a világvallásokban

Egyháztörténet:

-          Krisztológiai és ekkléziológiai viták a magyar református teológiában

-          Küroszi Theodórétosz „A görög betegségek orvoslása” , mint az óegyházi apologetika utolsó hajtása

Gyakorlati teológia:

- 20. századi lelkigondozói irányzatok és azok hatása az egyházi életgyakorlatra

- A református presbitérium helye, szerepe és lehetőségei a gyülekezeti élet összefüggésében

Felvételi időpontja: 2021. augusztus 21-én

Bővebb információ kérhető: tanulmanyi.rtk@ujs.sk, tel: 00421-35-3260756

Népszámlálás 2021

események továbbiak →