Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok

2021. november 19., péntek

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciója közös szervezésében 2021. november 18-án nemzetközi konferenciát tartott: Revival, Social Reform and Spiritual Reform in Central and Eastern Europe (Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok) címmel.

Sajnos a járványügyi helyzet nem engedte meg a jelenléti formát, így az online térbe vonulva volt lehetőség meghallgatni a témában elhangzó előadásokat. Az előadásokat komoly nemzetközi figyelem kísérte, Hollandiától egészen Bulgáriáig. Összesen mintegy 30 érdeklődő vett rész a konferencián különböző országokból.

A konferencia résztvevőit először Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja köszöntötte, majd a konferencia fő szervezője Kovács Ábrahám a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának tanszékvezető tanára, a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma vallástudományi szekciójának elnöke ismertette az előadások sorrendjét, kitérve a résztvevők bemutatására.

Délelőtt öt előadást hallhattunk. Kovács Ábrahám: The Rise of Home Mission Movement in Budapest Owing to Aladár Szabó and the Scottish Mission, Kovács Árpád Kálmán: Freemasonic or Reactionary Conspiracy? On the “Conservative Turn” of Hungarian Protestantism between 1901-1918, Kovács Teofil: Ferenc Balogh and Movement for the Observation of the Sabbath, the Lord’s day in the Light of the Evangelical Protestant Journal II., Karl W. Schwarz: Freikirchliche Erweckung in Österreich im Kraftfeld von Methodismus und Herrnhut, és Verők Attila: Pietistisch gesinnte Lesestoffe bei den Siebenbürger Sachsen im 18. Jahrhundert címmel.

Az ebédszünetet követően két blokkban folytatódtak az előadások. Először Kulcsár Árpád: The reception of Jean Calvin’s theology and the Calvinism in László Ravasz’s early theological thinking. A comparison between Abraham Kuyper and László Ravasz,majd  Tárkányi István: The Second Generation of New Orthodoxy. Lajos Csiky’s work for Revivalism as a professor of Practical Theology előadása következett.

Második blokkban pedig Gerhard Hausmann: Die Beziehungen der Hernnhuter Brüdergemeine in den Mittelosteuropaiseche und den Südosteuropaishcen Raum, majd Balogh Judit: The Role of Women in the Spiritual Renewal at the Beginning of the Reformation in Hungary című előadása került felolvasásra. Ezt követte Borzási István: The Development of Church Music in the Hungarian and Romanian Baptist Churches between 1867-1920 előadása, majd a napot, és egyben a konferenciát Ciprian Simut: Perspectives on the Lord's Army in the Theological Journal (Revista Teologică) című előadása zárta.

A konferencián öt ország (Magyarország, Románia, Szlovákia, Ausztria és Németország) kutatói vettek részt, és adtak elő. Az elhangzó előadások segítségével egy átfogó képet nyerhettünk a XIX. és XX. századi ébredési mozgalmak munkájáról, és hatásáról a protestáns egyházakban, illetve az egyház belső, és külső megújulásáról, ami szoros összefüggésben volt a bekövetkezendő társadalmi reformokkal. A történelemi események, illetve az elhangzott előadások tükrében, egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az egyház és a társadalom között szoros kapcsolat van, és nélkülözhetetlen az egymásra való odafigyelés, ami ugyanakkor megköveteli az egymásra való kölcsönhatások állandó vizsgálatát.

Az előadásokból pedig az is kiderült, hogy olykor ezek a kölcsönhatások az egyes történelmi és egyházi személyek munkáságában lenyomatként megtalálhatóak (lásd. Szabó Aladár, Balogh Ferenc, Ravasz László vagy éppen Csiky Lajos), attól függően ki, mikor és hol mi alapján gyarapította tudását. Érdemes ennek függvényében megvizsgálni egy-egy kor uralkodó irányzatát, és ezek alapján készíteni korképet.     

Zárszókén Kovács Ábrahám professzor úr megköszönte a résztvevők egésznapos figyelmét, az előadóknak pedig az értékes, építő előadásokat, amivel hozzájárultak a konferencia színvonalának növeléséhez.

Erdélyi Zoltán

események továbbiak →