Pályázat

2022. május 04., szerda

Az Ungi Református Egyházmegye, az 596/2003 törvény 4§ és az 552/2003 törvény 5§ alapján pályázatot ír ki a Vajáni Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola igazgatói tisztének betöltésére. A pályázatokat az esperesi hivatalba kell benyújtani nyomtatott formában 2022. május 30-ig.

A jelentkezés feltételei:

·         II. fokú egyetemi végzettség a 437/2009 számú kormányrendelet alapján

·         Elvégzett vezetői alapképzés

·         Legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat

·         A magyar és szlovák nyelv alapos ismerete

·         Az iskolaügyi törvényekben való jártasság

·         Erkölcsi és személyiségi feltételek a 552/2003 számú törvény §3 3. bekezdése alapján

·         Aktív számítógép használat (Word, Excel…)

·         Büntetlen előélet

·         Megfelelő egészségügyi állapot és ennek igazolása

·         Megbízhatóság, felelősségtudat, rugalmasság

A tisztség betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei: református vallás, konfirmált egyháztagság. Katechetikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

A szükséges igazolások és dokumentumok:

·         Írásos kérelem

·         A jelentkező végzettségét igazoló okiratok hitelesített másolata

·         A pedagógiai gyakorlatot igazoló okirat

·         Szakmai önéletrajz

·         Az iskola fejlesztésének tervezete max. 4 A4 oldalon

·         Büntetlen előélet igazolása

·         Orvosi igazolások

·         Becsületbeli kijelentés, hogy a feltüntetett adatok hitelesek

·         Becsületbeli kijelentés, hogy a múltban nem mozdították el igazgatói tisztségből a törvényben meghatározott indokok alapján.

·         Engedély a fenntartó számára, hogy a jelölt adatait a pályázat céljaira felhasználhassa

A pályázatokat a fejlécben szereplő címre kell eljuttatni. A borítékra írják rá – Iskolaigazgatói pályázat – ne nyissák ki.

 Az esperesi hivatal címe: 

Ungi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala,

Seniorský úrad užského reformovaného seniorátu

Križany 102, 079 01 Krišovská Liesková

A pályáztató fenntartja azon jogát, hogy a követelményeknek meg nem felelő pályázatokat kizárja a pályázatból. Az időn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá. A postai bélyegzőn található időpont a döntő ez ügyben.

Egyéb, a pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel keressék az esperesi hivatalt a 0911/277105 telefonszámon.

A választás idejéről és helyéről az iskolatanács írásban tájékoztatja a jelentkezőket.

   Hajdók Vince                                                                       Kraus Viktor

 egyházmegyei gondnok                                                             esperes   

események továbbiak →