Állásajánlat

2022. május 05., csütörtök

A rozsnyói egyházközség pályázatot hirdet a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája igazgatói állásának betöltésére 2022. augusztus 1-jétől.

Pályázati feltételek:

szakmai képzettség, minimum  5 év pedagógiai gyakorlat, elvégett vezetői alapképzés, a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben, az oktatási törvények ismerete, erkölcsi feddhetetlenség, szervezői és kommunikációs készség, a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján, református vallású, konfirmált egyháztagság, katechetikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra, a végzettség okiratainak hitelesített másolata, igazolás a pedagógiai gyakorlatról, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), szakmai önéletrajz, az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (min. 1 oldal), egyháztagságról való igazolás és a konfirmációs emléklap másolata, a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználásáról (18/2018 tk).

Szükség esetén az egyházközség lakhatást biztosít.

A pályázatot kérjük 2022. június 15-ig az alábbi címre eljuttatni:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Rozsnyói Egyházközség, 048 01 Rozsnyó, Kósa Schopper u. 25.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Alapiskola”.

Reformata

események továbbiak →