Iskolabeíratási körkép 2022

2022. május 13., péntek

Az áprilisban megtartott beíratási eredmények alapján mintegy nyolcvan első osztályos kezdheti meg szeptemberben az 2022/23-es tanévet református alapiskolákban. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg hat református alapiskola működik, egy az alsó tagozatosok számára, öt pedig teljes szervezettségű.

Alistál

Az idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját Alistálon a teljes szervezettségű, Református Egyházi Alapiskola, amelynek jelenleg 88 tanulója van.

Az áprilisi hónap folyamán  14 gyermeket írattak be az első osztályba, de közülök ketten halasztanak még egy évet. Tavaly 12 szülő jelezte, hogy gyermeke ebben az iskolában kezdi meg tanulmányait, végül szeptemberben eggyel kevesebben ültek be az iskolapadba. Így az idei beíratkozás valamivel jobb eredménnyel zárult, bár nem zárható ki, hogy esetleg mégis többen kezdenének – tájékoztatott Édes Enikő iskolaigazgató, aki elárulta, időnként előfordul, de elég ritkán, hogy az óvodai csoportból szlovák iskolába is mennek a gyerekek, vagy a közeli városi iskolákba íratják be őket a szülők.

– Hála Istennek szeptemberben 12 kiselsőssel kezdhetjük meg a tanévet, s így reménység szerint emelkedik az iskola tanulóinak a száma is, mivel heten elballagnak. Az elsősök közül heten Alistálról, öten Padányból, Apácaszakállasról és Albárról pedig egy-egy tanulónk lesz – tájékoztatott az iskolaigazgató.

Martos

A huszonhárom éve egyházközségi fenntartású alsó tagozatos alapiskolába 14 tanuló jár. Az áprilisi hónapban négy gyermeket írattak be a szüleik a kisiskolába, de közülük egy még a pszichológus javaslatára marad az óvodában. Így szeptemberben hárman kezdik meg az első osztályt, bár elképzelhető, hogy ez a szám még addig változik – tájékoztatott az intézmény vezetője Sárai Mónika. Hozzátette, hogy tavaly is négy gyermeket írattak be az iskolájukba és szeptemberben mindegyikük el is kezdte az első osztályt.

– Két tanulónk látogatja a negyedik osztályt, ők szeptemberben a felső tagozatot másutt folytatják. Mivel három elsősünk lesz, így az iskola létszáma szeptemberben tizenöt főre  emelkedik. Az alacsony létszám miatt viszont az új tanévben is össze lesz vonva az első és a második évfolyam, az egyik osztályban lesznek. A másikban tanulnak majd a harmadik és negyedik évfolyam tanulói, összesen nyolcan.

– Már harmadik éve emelkedik az iskolánkat látogató tanulók száma. Sok év után idén először élhetjük meg azt az örömteli pillanatot, hogy az iskolával egy épületegyüttesben lévő - egyelőre önkormányzati fenntartású - óvodából minden elballagó gyermek szeptemberben nálunk folytatja. Mérhetetlenül nagy dolog ez a számunkra, s hálásak vagyunk a szülők bizalmáért.

A gyermeklétszám nálunk leginkább a születések számától függ, mivel sajnos nem igazán nagy a vonzáskörzetünk, ugyanis a környező településeken is van oktatási intézmény. Bízunk benne, hogy értékeinkkel, odaadó munkánkkal és kis létszámú családias légkörünkkel  – ami lehetővé teszi az egyéni odafigyelést minden kisgyermekre – idővel vonzóvá válunk a környékbeli településen élő szülők számára is – mondta Sárai Mónika.

A martosi alapiskola jövendő elsősei mind helybeliek. A többi oszályokban vannak bejárók is, számukra az egyházközség biztosít iskolabuszt. Jelenleg három, Agyagoson élő gyermek utaztatása van megoldva ily módon.

Érsekkéty

A szintén huszonhárom évvel ezelőtt egyházközségi fenntartásba került teljes szervezettségű alapiskola tanulóinak a száma 63. (Ebből hárman nem itt tanulnak, de ez a törzsiskolájuk.)

A beiratkozási időszakban négy gyermeknek választották a szüleik az egyházi alapiskolát, s reménység szerint mindannyiukkal találkozunk majd szeptemberben az első osztályban, illetve akár a számuk növekedhet is – tájékoztatta honlapunkat az intézmény igazgatója Štefankó Alexandra.

Az elmúlt évben 11 gyermeket írattak be (1 gyereknek ez a törzsiskolája), tizen kezdték meg az első osztályt, októberben viszont csatlakozott hozzájuk egy kislány, így 11 + 1 elsősük van. 

Štefankó Alexandra hozzátette: Sok tényező befolyásolja az elsősök létszámát. Az előző évben azért írattak be hozzájuk több gyermeket, mert az adott évben magasabb volt a születések száma, de a következőben már alacsonyabb, s ez megmutatkozik a leendő iskolakezdők létszámában is.

Rimaszombat

A Református Oktatási Központ tagintézményének, a két évvel ezelőtt indult  Református Alapiskolának jelenleg 71 tanulója van.

Áprilisban 21 gyermeket írattak be az iskolába, amelyhez jön még két tanuló, akik tavaly halasztottak. Szeptemberben egy osztályt tervezünk nyitni az elsősök számára – közölte Molnár Beáta a Református Oktatási Központ igazgatója hozzátéve, hogy még nincs pontos információik arról hány gyermek fog közülük halasztani. Egy beíratott gyermeknél, aki korkedvezménnyel mehetne iskolába, még várják a pszichológusi szakvéleményt.

Azzal kapcsolatban, hogy szeptemberig változna-e ez a szám azt mondta, egy-két fő változásának lehetőségével mindig számolnak.  Számos olyan személyes körülmény lehet, aminek következtében a létszám csökkenhet vagy növekedhet.

Tavaly szintén 21 gyermeket írattak be. Ebből  ketten halasztottak. A 19-es létszám kiegészült 3 olyan gyermekkel, akiket az előző évben írattak be, de még vártak egy évet az iskolakezdéssel, valamint egy olyan tanulóval, aki ismétli az első osztályt. Így szeptemberben 23 elsős kezdte meg a tanévet. 

Molnár Beáta igazgató elmondta, hogy évfolyamonként egy osztály indítására van kapacitásuk, amit a törvényileg engedélyezett maximális létszám közelében működtetnek.

Az első osztályba beíratott 21 gyermekből 9 nem helyben lakó. Az előző években is fele-fele arányban oszlott meg a helybéli és bejáró gyerekek aránya. Az intézménynek nincs iskolabusza. A gyerekeket vagy a szülők hordják iskolába vagy olyan idősebb testvéreik kísérik, akik a gimnáziumban tanulnak. 

Rozsnyó

Huszonöt évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját Rozsnyón, az egyházközségi alapítású, teljes szervezettségű Református Egyházi Alapiskola, amelynek jelenleg 175 tanulója van.

A beíratási időszakban 18 gyermeket jelentettek be a szülők az iskolába, amelyből a pszichológus tanácsa szerint ketten még maradnak az óvodában, így szeptemberben várhatóan 16 kisdiák ül be az iskolapadba, bár elképzelhető, hogy ez a szám még változik a nyári szünidő után, hiszen az önkormányzati magyar iskolában is folyamatosan változik a helyzet a magyar osztály megnyitása tekintetében – tájékoztott az eredményről Takács Klaudia rozsnyói beosztott lelkész. Hozzátette: A 2022/23-as évre első osztályba íratottak nagy többsége helyi, rozsnyói, ám lesznek köztük Csucsomból, Lucskáról, Dernőről, Várhosszúrétről, Jabloncáról és Szalócról is.

Az idei, 2021/22-es tanévben 18 gyermekkel nyílt két első osztály.  - Hozzánk azonban nemcsak új elsősök jönnek szeptemberben, hanem a felső tagozat is bővül újabb tanulókkal, mivel több környékbeli faluban csak az első négy évfolyam biztosított a helyiek számára – tette hozzá Takács Klaudia.

Az utóbbi három évben némi csökkenés, illetve stagnálás figyelhető meg az első osztályba jelentkezőknél. Nincsenek pontos adataink arról, hogy hány magyar szülő íratja szlovák iskolába a gyermekét, de sajnos általánosan jellemző a vidékre az elszlovákosodás. Valószínűleg többen választják ezért is az államnyelvi iskolát, illetőleg gyermekeik jobb lehetőségeit látják így biztosítva a szülők. Nagy segítség számunkra az iskolabuszunk, mely a környező, mintegy húsz településről szállítja az iskolába a tanulóinkat. Nagy segítség ez a szülőknek, hiszen nem kell a kisgyermekeknek a tömegközlekedést használniuk, illetve autóval szállítaniuk őket.

A következő tanévtől iskolánk a Rákóczi Szövetség közbenjárásának köszönhetően egy teljesen új, több férőhelyes autóbuszt kap, amiért őszinte hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni! Legyen ez segítségünkre és használódjon sokáig felvidéki magyarságunk és ez által közöttünk Isten országa épülésére – közölte Takács Klaudia beosztott lelkész.

Vaján

Huszonegy éve tartozik az Ungi Református Egyházmegyéhez a vajáni teljes szervezettségű alapiskola, amelyet a 2021/22-es iskolai évben 140 tanuló látogatja.

Az áprilisi hónap folyamán 22 leendő elsőst írattak be, de függőben van még egy gyerek beíratása, s úgy néz ki, hogy egy közülük még marad az óvodában, mert halasztást kérnek a számára – tájékoztatott az eredményről Kraus Viktor esperes, aki hozzátette, hitük szerint szeptemberig még változhatnak a számok, de egy első osztályt terveznek nyitni.

Az elmúlt évben 10 gyermeket írattak be, s mindannyian megkezték a tanévet szeptemberben. Az idei évvel összehasonlítva viszont elmondható, hogy jelentősen, több, mint száz százalékkal megnövekedett a beíratottak száma. Az esperes közlése szerint ez most rekordnak tűnik, de a korábbi években a jelentkezők száma mindig 10 és 20 fő között mozgott.

Az alapiskolát nemcsak helyiek, hanem a környékbeli, mintegy 12 településről is látogatják: Abaráról, Csicserből, Mokcsamogyorósról, Nagyszelmencről, Nagykaposról, Kisráskáról, Iskéből, Bésből, Nagyráskáról, Deregnyőről, Imregről, Szürnyegről, akiket iskolabusszal szállítanak az intézménybe és viszik haza.

Iski Ibolya

Fotó: Szarvas László, Révész Csilla, Takács Klaudia

események továbbiak →