Pályázat

2022. május 25., szerda

Az alistáli egyházközség pályázatot hirdet az Alistáli Református Egyházi Alapiskola igazgatói állásának betöltésére 2022. augusztus 1-jétől.

Pályázati feltételek: szakmai képzettség, min. 5 év pedagógiai gyakorlat, elvégett vezetői alapképzés, a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben, az oktatási törvények ismerete, erkölcsi feddhetetlenség, szervezői és kommunikációs készség, a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján, református vallású, konfirmált egyháztagság, katechetikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok: írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra, a végzettség okiratainak hitelesített másolata, igazolás a pedagógiai gyakorlatról, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), szakmai önéletrajz, az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal), a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználásáról (18/2018 tk).

A pályázatot kérjük 2022. június 15-ig az alábbi címre eljuttatni: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alistáli Egyházközség, 930 10 Alistál, Fő u. 92. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Alapiskola”. 

Reformata

események továbbiak →