Hitelképes beszéd a társadalomban – Nemzetközi konferencia Komáromban

2023. október 13., péntek

A Selye János Egyetem  Református Teológiai Kara együttműködve a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával és a Calvin János Teológiai Akadémiával második alkalommal szervezi meg nemzetközi tudományos konferenciát „Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban” címmmel. A rendezvényre 2023. október 19-én, 9:00-tól kerül sor a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának épületében, a Tiszti Pavilonban.

A konferencia programja

 

9,00 – 9,10

Megnyitó  / Somogyi Alfréd dékán , Karasszon István projektvezető/

9,10 – 9,35

Karasszon István: A beszéd igazsága.

9,35 – 10,00 

Kókai Nagy Viktor: Hiteles beszéd.

10,00 – 10,25

Bándy György: Hiteles beszéd az evangélikus lelkész szemével.

10,25 – 10,50

Pethő Sándor: Elvárható-e „ hiteles beszéd” a politikusoktól?

10,50 – 11,00

Kávészünet

11,00 – 11,25

Pólya Katalin: Isten Igéje, mint a hiteles emberi beszéd mércéje.

11,25 – 11,50

Rákos Loránt: Az eskü, mint istenes becsület-hivatkozás a magyar szépirodalomban.

11,50 – 12,15

Somogyi Alfréd: A SZRKE-ban jelenleg használt esküszövegek revideálása.

12,15 – 12,40

Kis Jolán: Isten nevének hiábavaló kimondása.

12,40

Zárszó  Karasszon István

13,00  Ebéd

A  konferencia tudományos védnökei Prof. ThDr. Karasszon István, PhD. És Prof. ThDr. Bándy Juraj,CSc.

 

A tudományos konferencia szervezőbizottsága:

Mgr. Kis Jolán, PhD.

           Doc. ThDr. Lévai Attila, PhD

ThDr. Öllős Erzsébet

                                                                   Mgr. Pólya Katalin, PhD.

A nemzetközi tudományos workshopot a  Szlovák Köztársaság Iskolaügyi-, Tudományos-, Kutatásért felelös- és Sportminisztériuma által finanszírozott VEGA 1/0246/21  projekt keretében kerül megrendezésre.  

Projektvezetö prof. ThDr. Karasszon István, PhD

Projekt-kivitelezök:  Ing. Kis Jolán, PhD., Dr. Habil. Kókai-Nagy Viktor, PhD., Doc. ThDr. Lévai Attila, PhD., Mgr. Pólya Katalin, PhD., Doc. ThDr. Somogyi Alfréd

események továbbiak →