Újra találkoztak a református pedagógusok

2023. október 24., kedd

Október második hétvégéjén Rimaszombatban tartották az egyházunk területén levő református iskolák pedagógusainak 13. országos konferenciáját.

A pedagógustalálkozón mind az hat – Alistál, Érsekkéty, Martos, Rimaszombat, Rozsnyó, Vaján – intézmény részt vett, összesen hetvenöt pedagógus.

Az alkalmat Géresi Róbert püspök nyitotta meg péntek délután. A nap hátralevő részében két előadást és egy színdarabot láthattak, hallhattak a résztvevők. Pszichológiai témakörben Csivre Zsuzsanna, a dunaszerdahelyi Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó igazgatónője adott elő Hogyan fejlődnek a gyermekek? címmel.

Az előadó az érzelmi, viselkedés- és kognitív fejlődés szintjeit mutatta be a gyermekek fejlődésének egyes szakaszaiban. A fejlődés holisztikus, hiszen amikor egy gyermek viselkedését meg szeretnénk érteni, figyelembe kell vennünk a biológiai, pszichológiai, társas és kulturális tényezőket is.

Jövőre emlékezünk meg a pozsonyi vésztörvényszék 350. évfordulójáról. 1671-től kezdődően a Magyar Királyság területén egymás után foglalták el a protestáns templomokat, és indítottak bírósági pereket református és evangélikus lelkészek, tanítók ellen, melyek végén sokszor elűzték őket a gyülekezeteikből. A gyászévtized legnagyobb pere 1674. március 5-én kezdődött Pozsonyban, melyben a végsőkig kitartókat gályarabságra ítélték. Ebben a témában Csorba Dávid főiskolai tanár adott elő a pedagógusoknak. Ismertette, hogy áll a kutatás a témában, milyen újabb levéltári források tudták segíteni a történészek munkáját, és a felvidéki részen mely gyülekezetek lelkészeit érintette a bírósági ítélet. Az előadást sok-sok érdekességgel – melyek nem szerepelnek a könyvek lapjain – is fűszerezte az előadó.

A Csavar Színház az idén a Fűje sarjad mezőknek című darabját hozta el a Csillagházba, mely a füveskönyvek földi paradicsomkertjébe invitál. A néző tanúja lehetett a létezés eredendő csodájának, különböző, embert próbáló történelmi eseményeknek, de legfőképpen a hit megtartó erejének. 

Másnap délelőtt Kosár Mónika oktatási szakember ismertette a 2026-ban bevezetésre kerülő új oktatási programot, és tartott műhelymunkát kisebb csoportokban a pedagógusoknak. Az új programot már tavaly óta tesztelik különböző iskolákban, megalakultak/megalakulnak országszerte a mentorközpontok, melyek célja a pedagógusok segítése.

A reform fő célkitűzése, hogy az alapiskolákban oktatók lényegesen nagyobb hangsúlyt fektessenek a készségek fejlesztésére. Nagy a lemaradásunk a Pisa-tesztekben, Szlovákia a sereghajtók közé tartozik. A reform még nagyobb szabadságot ad az egyes iskoláknak programjaik kidolgozásában. A program sokkal átgondoltabbnak és előkészítettebbnek tűnik az előző tanügyi reformokhoz képest, és ez mindenképpen bizakodásra ad okot. Azt viszont le kell szögezni, hogy mindez a pedagógusokon áll vagy bukik. Paradigmaváltásra van szükség a fejekben.

A pedagógus-továbbképzés az egyházunk mellett működő Közoktatási Tanács és a Kulturális Közművelődési Központ közös szervezésben valósult meg a magyar kormány támogatásával.

Édes Enikő

Fotó: Molnár Sándor

események továbbiak →