Egyházunk

Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

Kép: Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

Szép őszi napsütés várta október 20-án Berekfürdőn azt a 160 református lelkészt, akik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar egyházmegyéiből érkeztek a továbbképzésre. A képzés témája a hitvallás és nemzettudat közötti összefüggés volt.

Elhunyt A. Kis Béla lelkipásztor

2014. október 21-én rövid lefolyású, súlyos betegség után életének 51. évében hazatért megváltó Urához A. Kis Béla közgazdász, lelkipásztor, a Kálvinista Szemle szerkesztője. Búcsúztatására október 25-én, szombaton kerül sor. A gyászistentisztelet az alistáli temetőben 12.00 órakor kezdődik.

Mit jelent presbiternek lenni a XXI. században? – I. Regionális presbiterképzés Komáromban

Megalakulása után két évvel első alkalommal szervezett regionális presbiterképzést a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség közösen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal. Tornagörgőn 182, Komáromban 302 résztvevője volt az alkalomnak. Nagykaposon október 18-án találkoznak az ungi és a zempléni egyházmegye presbiterei.

Az általános tisztújítás eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2014. szeptember 29-én tartott ülésén összeszámolta az általános tisztújítás szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Oktatás

„Istennek és magunknak az ismerete” – Gazdag program várta a pedagógusokat

Kép: „Istennek és magunknak az ismerete” –  Gazdag program várta a pedagógusokat

2014. október 3. és 4. között Nagybörzsönyben találkoztak az évi rendszerességgel megtartott Országos Református Pedagógustalálkozón az egyházunk területén működő református iskolák pedagógusai.

Kapcsolataink

A Rajnai Evangélikus Egyház képviselőinek látogatása

Kép: A Rajnai Evangélikus Egyház képviselőinek látogatása

Manfred Rekowski a Rajnai Evangélikus Egyház (EKR) elnöke, és Barbara Rudolph az EKR ökumenikus kapcsolatokért felelős tanácsosa 2014. október 9. és 12. között egyházunk püspökével és főgondnokával folytat tárgyalásokat, amelyek tárgya többek között az egyházunk és a Rajnai Evangélikus Egyház további együttműködésének lehetőségei.

Látogatás a Királyhágómelléken

A Királyhágó-melléki Református Egyházkerülettel egyházunk 2000-ben írt alá testvérkerületi szerződést. A szerződésbe megfogalmazásra került az, hogy a két egyházkerület törekedni fog egymás kölcsönös megismerésére és segítésére. Ennek egyik hozadéka, hogy 2014. szeptember 12-14. között egyházunk küldöttségét fogadta a Királyhágó-melléki Egyházkerület vezetősége Szilágynagyfaluban.

Református rádiója lett a keleti egyházmegyéknek

Kép: Református rádiója lett a keleti egyházmegyéknek

A címben szereplő állítás csak félig igaz, mert nem a keleti egyházmegyékhez tartozik a földfelszíni sugárzású református rádió, de a sátoraljaújhelyi adóról úgy szórható az Európa Rádió műsora, hogy az a zempléni egyházmegye szinte teljes területén, s az ungi egyházmegye egy részén is befogható és így hallgatható.

Gyermekotthonok XVII. Grassroots Európa Kupa Döntője

Piros–kék mezben Szlovákiát a jókai Jó Pásztor Háza Gyermekotthon focicsapata képviselte a Kecskeméten megrendezett nemzetközi labdarúgótornán.

Közép-európai keresztyének találkoztak Wroclawban

2014. július 4–6. között Wrocławban (Borszló, Lengyelország) zajlott a Közép-Európai Keresztyén Találkozó, melynek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is a társszervezője volt. Az eseményen egy 15 fős küldöttség vett részt.

Gyülekezeteink

Emlékező istentisztelet és koszorúzás Gömörszkároson

Emlékező istentiszteletre gyűltek egybe a gömörszkárosi és a környező gyülekezetek hívei október 5-én, az aradi vértanúk ünnepe előtti vasárnap.

Felszentelték az ipolysági gyülekezeti központot

Örömnapra ébredt 2014. szeptember 28-án az ipolysági reformátusság. Megvalósulhatott az álmuk és Isten segedelmével elkészülhetett a hat éven át épülő gyülekezeti központ.

Felszentelték a megújult templomot és beiktatták a megválasztott lelkipásztort Abarán

Kép: Felszentelték a megújult templomot és beiktatták a megválasztott lelkipásztort Abarán

68 ezer euró költséggel újult meg az 1200-as években épült műemlék református templom. A kiadások jelentős részéhez a hívek járultak hozzá adakozásukkal, de a terv megvalósítását támogatta a Bethlen Gábor Alapítvány. Utoljára közel húsz évvel ezelőtt volt ilyen nagyméretű felújítás a templomon.

Lelkészbeiktatás a Kövecses-Naprágyi Társult Református Anyaegyházközség élére

A kövecsesi református templomban október 12-én 14.00 órai kezdettel iktatják be a Kövecses-Naprágyi Társult Református Anyaegyházközség élére Rákos Loránt lelkipásztort. Igét hirdet Fazekas László püspök. A beiktatási szolgálatot Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese végzi.

Újlóton folytatódik a csökkenés – Nem mindegy, mit hagyunk az utókorra

Újlót Érsekújvártól tizenkilenc kilométerre északkeleti irányban fekszik, és egyházjogilag a Barsi Református Egyházmegyéhez tartozik. A községet a Lóti-patak szeli át. A 2011-es népszámláláskor az 1955 lakos közül csupán 182 vallotta magát reformátusnak, magyarnak pedig 175. A település református temploma 1882-ben épült. A gyülekezet választói névjegyzékében 150 személyt tartanak nyilván.

Presbiteri konferencia és egyházmegyei közgyűlés Búcson

A komáromi egyházmegye október 5-én Búcson tartotta meg az idei évi presbiteri konferenciáját, valamint az őszi közgyűlését is. Szó volt a presbiter tisztéről, valamint jóváhagyásra kerültek a Közalaphoz továbbítandó támogatási kérelmek.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református műsorának október 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban október 12-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája az ízetlenné vált só. Szó lesz az abarai lelkészbeiktatásról és bemutatásra kerül a nagykeszi gyülekezet.

A Pátria rádió Világosság református műsorának szeptember 28-ai ajánlata

A Pátria rádióban szeptember 28-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a megbotránkoztatás. Szó lesz a madari gyülekezet ünnepi istentiszteletéről, melyen beiktatták Csiba Zoltán megválasztott lelkipásztort, valamint arról, hogy Rozsnyón megemlékeztek a templomépítő Réz Lászlóról.

A Pátria rádió Világosság református műsorának szeptember 14-ei ajánlata

A Pátria rádióban szeptember 14-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája az ismeretlen ördögűző, illetve az ellenségkeresés. Szó lesz a bajánházai lelkészbeiktatásról, valamint beszélgetés hangzik el Buza Zsolttal, a teológiai tudományok friss doktorával és a missziológia, diakónia és szociális munka tanulmányi szakon végzettekkel.

Élő istentisztelet Kistárkányból

Az Európa Rádió október 19-én, 11.00 órai kezdettel istentiszteletet közvetít Kistárkányból. Igét hirdet Tarr Ferdinánd lelkipásztor.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

23. napon

Alig vagyok látható. Alig vagyok érezhető. Alaktalan testem még parányi. Míg szerintük nem is vagyok ember, Ő már fejezeteket ír könyvébe rólam. Elöl és hátul ... ...

2014/5. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

2014. október 10-én (pénteken) 18.00 órától gyűlésezett a Firesz – Duna Mente vezetősége a komáromi irodában. Véglegesítette a Nyilatkozatát, mely segítségül szolgál ahhoz, hogy célirányosan ... ...

Virrasztani valami másért

Virrasztani egy embertársunk felett. Virrasztani egy társunkért. Virrasztani Jézusért. És a legnehezebb dolog benne megtalálni, hogy mi adhat még nagyobb pihenést és békességet, mint az ... ...

Álom

Gyermeki világ. Világ, melynek nincsenek határai. Minden elképzelhető. Minden álom valóság. Valóság, hogy városokat építesz. Valóság, hogy gyermeket öltöztetsz. Valóság, hogy tűzoltó vagy, meg katona ... ...

2014/4. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

2014. szeptember 12-én 17.00 órától kerül sor a következő vezetőségi gyűlésre a komáromi irodában. Amiről beszélgetni fogunk: Hol tartunk a megálmodott víziónk megvalósításában? Mi ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-0357.jpg