Egyházunk

Elhunyt id. Ján Semjan lelkipásztor

2015. február 20-án életének 83. évében hazatért megváltó Urához Ján Semjan nyugalmazott lelkipásztor, a Nagymihályi Református Egyházmegye egykori esperese. A gyászistentiszteletre február 24-én, kedden 13.00 órakor kerül sor a nagymihályi református templomban.

Elhunyt Gábor Zsuzsanna lelkipásztor

2015. február 19-én életének 40. évében teremtő Urához költözött Gábor Zsuzsanna lelkipásztor. A gyászistentiszteletre február 24-én, kedden délután 14 órakor kerül sor a szepsi temetőben.

A Választási Bizottsága közleménye

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közli, hogy a választás ellen az arra jogosultak részéről nem lett benyújtva panasz az előírt határidőben, így a 3/2007-es számú törvény 35. §-a 3) bekezdése értelmében jogerőre emelkedett a 2015. január 15-én közzé tett választási eredmény.

Mondjunk háromszor igent

Kép: Mondjunk háromszor igent

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elnöksége körlevélben biztatja híveit, hogy 2015. február 7-én vegyenek részt a népszavazáson és mindhárom kérdésre válaszoljanak igennel.

Oktatás

Erőszak-megelőző élménypedagógiai képzés Deregnyőn

Négy szervezet közös pályázatának köszönhetően huszonketten vehettek részt az év elején a deregnyői Református Tanulmányi Központban azon a képzésen, amelyen az erőszak-megelőző élménypedagógiával ismerkedtek meg elméleti síkon és a gyakorlatban. A képzést anyagilag támogatta a Határon Átnyúló Együttműködési Program.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 1-ei ajánlata

A Pátria rádióban március 1-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái a böjt és a feltámadás. Szó lesz arról is, hogy miért dolgozott ki új stratégiát a Firesz Duna Mente, valamint bemutatásra kerül a kisölvedi gyülekezet.

Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

Igei magyarázatokkal, püspöki székfoglalóval, könyvismertetővel, a három szolgálatát folytató esperes rövid nyilatkozatával és tudósításokkal megjelent a Kálvinista Szemle februári száma.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának február 15-ei adásának ajánlata

A Pátria rádióban február 15-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a terméketlen fügefa. Szó lesz arról is, hogy mit jelent presbiternek lenni a XXI. században, valamint bemutatásra kerül az újlóti gyülekezet.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának február 1-ei adásának ajánlata

A Pátria rádióban február 1-én a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a vak Bartimeus meggyógyítása. Beiktatása kapcsán kérdezzük az újabb hat évre megválasztott Fazekas László püspököt, de szó lesz a tíz évvel ezelőtt formálódott gútai gyülekezetről is.

Gyülekezeteink

Egyházmegyei alakuló közgyűlést tartottak Mokcsakerészen

Február 9-én a mokcsakerészi református templomban került sor az Ungi Református Egyházmegye ünnepi közgyűlésére, amelyen beiktatták az egyházmegye újonnan megválasztott esperesét, Kraus Viktort és Papp László egyházmegyei gondnokot.

A Komáromi Református Egyházmegye pedagógusainak megmérettetése

Kép: A Komáromi Református Egyházmegye pedagógusainak megmérettetése

2015. február 14 – én, szombaton, Bátorkeszin a  Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferenciaközpontban került sor a Pedagógusok III. Bibliaismereti Versenyére.

Ünnepi közgyűlés volt Kassán

Kép: Ünnepi közgyűlés volt Kassán

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2015. február 7-én a kassai református templomban tartotta meg rendkívüli közgyűlését.

Komolyan gondolom – Faludi Judit csellóművész koncertje Bátorkeszin

Komolyan gondolom címmel egy koncertsorozat első állomásaként 2015. február 6-án Faludi Judit Liszt Ferenc-díjas csellóművész jótékonysági koncertjére került sor a bátorkeszi református templomban. Zongorán kísért Termes Rita zongoraművész, a budapesti Zeneakadémia és a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára.

Időt kaptunk az Úrtól...

Kép: Időt kaptunk az Úrtól...

Az elmúlt év szeptemberében, a Komáromi Református Egyházmegye őszi rendes közgyűlésén, Sókszelőcén, megtörtént a jelölés az egyházmegye gondnoki és  esperesi tisztségekre. Időt kaptunk arra, hogy most, alig négy hónappal később, ünnepi keretek között megtörténjen nt. Dr. Szénási Szilárd Martosi lelkipásztor esperesi és Gál Sándor gondnoki beiktatása a martosi református templomban.

Ez az a nap, mit az Úr szerzett

Kép: Ez az a nap, mit az Úr szerzett

„…Az ő háza mi vagyunk, …” igével hívogatta a barsi egyházmegye megválasztott esperese, Kassai Gyula lévai lelkész és ifj. Kiss Pál, egyházmegyénk új gondnoka az egyházmegye közösségét a lévai református templomba arra az ünnepi istentiszteletre, amelyen Ft. Fazekas László püspök iktatta be őket szolgálatukba.

Kapcsolataink

Új lelkészi elnöke van a Magyarországi Református Egyház Zsinatának

2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első tanácskozáson megválasztották a testület vezetőit: a következő hat éves ciklusban Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a Zsinat lelkészi elnöke, Huszár Pál dunántúli főgondnok pedig a Zsinat világi elnöke lesz. A Zsinat lelkészi alelnöke Fekete Károly tiszántúli püspök, világi alelnöke Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok lett.

Ökumenikus istentisztelet a zselízi börtönben

2015. január 11-én délután a zselízi büntetés-végrehajtási intézet kápolnájában ökumenikus istentiszteletre került sor, ahol fogvatartottak és lelkigondozóik együtt imádkoztak a keresztyének egységéért.

VIII. Református Jótékonysági Bál

Idén nyolcadik alkalommal rendezi meg a Református Jótékonysági Bált a Tiszántúli Református Egyházkerület, amelyet február 6-án tartanak meg Debrecenben, a Kölcsey Központban.

Magyarok Karácsonya Ópusztaszeren

December 19-én az Ópusztaszeren megtartott karácsonyi ünnepségen vett részt Fazekas László püspök a Nemzeti Történelmi Emlékpark ügyvezető igazgatójának, Kertész Péternek meghívására. Az emlékpark évek óta megszervezi ezt az alkalmat, amelyen mindig egy-egy határon túl élő magyar közösséget látnak vendégül. Idén a felvidékiekre esett a választás.

Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának gyűlése

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa november 3-án tartotta meg gyűlését Ján Hradilnak, a Cseh-szlovák Huszita Egyház püspökének meghívására a csehországi Újezd u Brna kisváros polgármesteri hivatal termében, mivel a püspök egyben a kisváros polgármestere is. Az alkalmon részt vett Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

2015/2. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

Az év második Firesz – Duna Mente vezetőségi gyűlésére 2015. február 20-án, pénteken este 19.00 órai kezdettel kerül sor az alistáli gyülekezeti házban. A tervezett ... ...

Küldetés

MEKDSZ TT margójára Én is csatlakozom az előttem szólókhoz, hatalmas áldásként vettem Istentől, hogy ott lehettem Siófokon, és megélhettem, hogy Isten kimozdít, átformál és „helyre ... ...

Két egyszerű szó

Nekem a hétvége egyik legnagyobb üzenete két szóból állt: túlélni vagy megélni. Nagyon sok mindent ugyanis csak túl akarok élni: csak éljem túl ezt a ... ...

6 nap + Isten ˃ 7 nap – Isten

Amit igazán élveztem ebben a táborban, hogy hihetetlenül egyszerű és őszinte volt. Nem találok rá jobb szavakat. Nyilván, mint fireszes munkatárs nem tudtam csak egyszerű ... ...

Népszavazás: éljünk a lehetőséggel!

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 2015. február 7-én népszavazás lesz három olyan komoly kérdéssel kapcsolatban, amelyek megválaszolása egyrészt megmutatja keresztyén elkötelezettségünket Isten Igéje iránt ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-072592.jpg