Egyházunk

A Választási Bizottsága közleménye

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közli, hogy a választás ellen az arra jogosultak részéről nem lett benyújtva panasz az előírt határidőben, így a 3/2007-es számú törvény 35. §-a 3) bekezdése értelmében jogerőre emelkedett a 2015. november 10-én közzé tett választási eredmény.

IX. Országos énekverseny

Kép: IX. Országos énekverseny

November 20-án került megrendezésre a IX. Országos énekverseny döntője. Az elődöntőkből 26 egyéni versenyző és 7 énekcsoport jutott be a döntőbe, amelynek idén is a Tompa Mihály Református Gimnázium díszterme adott otthont.

Emberi és anyagi erőforrásaink

Kép: Emberi és anyagi erőforrásaink

Fenti címmel került megrendezésre 2015. november 9–11-én Mályiban és 2015. november 11–13-án Nagybörzsönyben egyházunk magyar egyházmegyéinek lelkésztovábbképzője. Az alábbiakban a nagybörzsönyi továbbképző beszámolóját közöljük, melyen a Pozsonyi, Komáromi és Barsi Református Egyházmegye lelkipásztorai vettek részt.

Az általános tisztújítás további eredményei

Az általános tisztújítás további eredményeivel kapcsolatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közleményét tesszük közzé.

Oktatás

Kárpát-medencei Református Oktatási Alap adománygyűjtése

Kép: Kárpát-medencei Református Oktatási Alap adománygyűjtése

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap felhívására 2014-ben 110-nél több Kárpát-medencei református oktatási intézmény vett részt az adománygyűjtésben, és összesen 15.115.925.-Ft adományt gyűjtöttek. Köszönet érte minden részvevőnek!

Jó volt együtt épülni és kikapcsolódni

Az idei, immár hatodik alkalommal megrendezett pedagógustalálkozóra Mályiban került sor október második, esős hétvégéjén. A felvidéki református tanintézményekben oktató pedagógusok érkeztek a kétnapos konferenciára.

Sajtó

Megjelent a Vasárnapról vasárnapra című könyv

Kép: Megjelent a Vasárnapról vasárnapra című könyv

A Zempléni Református Egyházmegye október 18-án, Nagykövesden sorra került közgyűlésén lett bemutatva az egyházmegye legújabb kiadványa, a Vasárnapról vasárnapra című könyv.

A Pátria rádió Világosság református műsorának november 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban november 15-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a bizonyságtétel és tanúskodás. De szó lesz a Firesz Virrasztás programjáról és a migrációról is.

Megjelent a Kálvinista Szemle októberi száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle októberi száma

A reformáció kapcsán Krchoné Géresi Tímea és Nagy Lajos írását, Kiss Beáta és Mikos Annamária válaszát ajánljuk a kedves Olvasók figyelmébe. A vers és Gasparecz Tihamér gondolatai az idősek hónapja okán kerültek a lapba. Bemutatjuk egyházunk újabb doktorait, és ajánljuk hűséges szerzőnk, Szenczi László megjelent könyvét is.

A Világosság református egyházi műsor október 18-ai ajánlata

A Pátria rádióban október 18-án, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus és a 38 éve béna férfi meggyógyítása. Beszélgetés hangzik el a felújított komaróci református templomról és a bősi gyülekezetről.

Gyülekezeteink

Léván tartotta meg őszi közgyűlését a barsi egyházmegye

A Barsi Református Egyházmegye 2015. november 14-én tartotta meg az őszi egyházmegyei közgyűlését, amelyre Léván került sor a református templomban.

Nemzetközi teológiai konferencia a zempléni egyházmegyében

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara első alkalommal szervezett nemzetközi tudományos konferenciát az intézmény falain kívül. Az őszi tudományos szimpóziumát 2015. november 19-én és 20-án Királyhelmecen, a helyi református egyházközség gyülekezeti otthonában tartotta.

Pap Gábor Emlékkiállítás Komáromban

Emlékkiállítás nyílt 2015. november 13-án Komáromban a Limes Galériában Pap Gábor, a Dunántúli Református Egyházkerület hajdani püspöke, 1878-tól 1895-ig Komáromban szolgáló református lelkész, a 19. századi keresztény-zsidó párbeszéd előmozdítója halálának 120. évfordulója alkalmából.

Egyházmegyei Bibliaismereti Verseny 2015 Martos

Kép: Egyházmegyei Bibliaismereti Verseny 2015 Martos

A Komáromi Református Egyházmegyében idén 13. alkalommal rendezték meg az Egyházmegyei Bibliaismereti Versenyt, melynek ezúttal is a Martosi Református Egyházközség adott otthont.

Diósförgepatonyban felszentelték a Menedék gyülekezeti házat és a parókiát

Hat éves munkafolyamat lezárásaként november 15-én ünnepi istentiszteleten adtak hálát Diósförgepatonyban a felépült lelkészlakért és a gyülekezeti házért.

A nagybári templom új bejárati ajtóval büszkélkedhet

Az Egyetemes Egyház Közalapja építkezési keretének ezer eurós támogatásának és a gyülekezet adományainak köszönhetően a 2015-ös évben megújult a bári református templom bejárati ajtaja.

Kapcsolataink

A Generális Konvent Elnökségének nyilatkozata az európai migrációs válságról

A Kárpát-medencei együttműködést érintő kérdések szerepeltek a Generális Konvent november 10-11-i elnökségi ülésének napirendjén. A kétnapos tanácskozás végén az európai migrációs válságról fogadott el nyilatkozatot a testület.

Balatonfüreden tanácskoztak a Kárpát-medencei református egyházvezetők

A Kárpát-medencei együttműködést érintő kérdések szerepeltek a Generális Konvent november 10-11-i elnökségi ülésének napirendjén. A kétnapos tanácskozás végén az európai migrációs válságról fogadott el nyilatkozatot a testület.

Ajándék vagy teher? - Munkaerő-vándorlás Európában

Az Európai Egyházak Konferenciája és az Európa Tanács Gazdasági Bizottsága közös szervezésében került megrendezésre 2015. október 26-28-a között az európai munkaerő-vándorlásról szóló „Ajándék vagy teher?” című konferencia Brüsszelben. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Anata Éva nagyölvedi lelkipásztor képviselte.

Újabb segély Kárpátaljára

Felvidéki református egyházunk tagjai az elmúlt hónapokban meghallották a segélykérést, és az adománygyűjtés során több mint 70.000 eurót gyűjtöttek össze. Az adomány első részletét a Generális Konvent tavaszi ülésén Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok juttatta el a kárpátaljai református egyház segítségével a rászorulókhoz.

Kirchentag 2015. – „avagy jó-e, ha a keresztyének fesztiváloznak?”

Kép: Kirchentag 2015. – „avagy jó-e, ha a keresztyének fesztiváloznak?”

Az immáron 35. alkalommal megrendezett német egyházi napoknak 2015. június 3-tól 7-ig Stuttgart városa adott otthont, s a több száz helyszínen az 5 nap alatt több ezernyi program várta az ide zarándoklókat.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

2015/8. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

Az idei 8. gyűlését tartotta 2015. október 30-án a Firesz – Duna Mente vezetősége, melyen jelen voltak az ellenőrző bizottság tagjai is. Röviden a megbeszéltekről: Kiértékeltük ... ...

… ha Téged választana vezetőségi taggá…

Te mit tennél…? Te min változtatnál…? Te mit erősítenél meg…? … ha Téged választana vezetőségi taggá a Firesz – Duna Mente legközelebbi közgyűlése? Ha nem szeretnél sok ... ...

Köszönjük az együttműködést!

  …hiszen adója két százalékával Ön is hozzájárult, hogy a fiataloknak értékeket, tartást és eligazodást adjunk ebben a fejre állt világban. Az év elején a következő ... ...

Ifialap – egy hónap elteltével

    Pont egy hónapja (augusztus 23-án) tettük közzé az Ifialap weboldalát, mely ifjúsági bibliaórák segédanyagát tartalmazza. Azóta 137-en regisztráltak Kárpát-medence-szerte (69 magyarországi,  29 erdélyi, 4 kárpátaljai ... ...

Utazzunk együtt a Refitre!

„A Refit abból táplálkozik, hogy van egy Isten, aki mindenkit szeret, még a fiatalokat is! Ez az Isten nem akar minket templomokba bekényszeríteni, jó neki ... ...

Legújabb képeink

Kép: DSC_6960.jpg