Pályázat

2017. május 01., hétfő

A Rozsnyói Református Egyházközség, mint a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája alapító-fenntartója pályázatot ír ki az iskola igazgatói állásának 2017. augusztus 1-jétől történő betöltésére.

A pályázó iránt támasztott feltételek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1/2000-es számú törvényében foglaltak szerint a következők:

- református vallású, konfirmált és aktív gyülekezeti tag;

- rendelkezzen katechetikai végzettséggel, vagy megszerzése legyen folyamatban;

- rendelkezzen az adott intézménytípusra előírt pedagógiai végzettséggel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal;

- életvitele erkölcsös, magánélete rendezett legyen;

- legyen alkalmas a vezetésre.

A pályázó írja le a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája vezetésére vonatkozó elképzeléseit és 2017. június 15-ig  küldje el önéletrajzával, a konfirmációját és végzettségét igazoló okiratok másolatával, valamint a gyülekezete lelkipásztorának ajánlásával (zárt borítékban, amelyen föltünteti: „Pályázat”) a következő címre: Református Lelkészi Hivatal, Kósa-Schopper u. 25., 048 01 Rožňava."

események továbbiak →

Reformáció 500