Válságstáb hírlevele

2022. május 15., vasárnap

2022. május 9-én ismét ülésezett a menekültek megsegítésére alakult Válságstáb, melynek tagjai hálás szívvel tekintették át az eddig érkezett adományokat és a segítségnyújtás különböző ágait. A jelzett napon a pénzadományok összege 80 850 euró volt.

A beérkezett összegből a SzRKE Zsinati Tanácsa 10 ezer eurós keretet határozott meg a gyorssegélyek fedezésére, amellyel a Válságstábbal egyeztetve a Diakóniai Központ tartozik elszámolással.

Az elmúlt hetekben is folytatódott a “Szendvicset a határra” akció az ungi egyházmegye nőszövetségének szervezésében. Az elmúlt hónapban az elkészítés költségeit a Pozsonyi Református Egyházmegye állta. A barsi egyházmegye legutóbbi egyházmegyei napjának bevételét (1000 euró) Viskre ajánlotta fel, valamit ételadomány juttatott el Zápszonyba.

A Nagydobronyi Gyermekotthon és Líceum részére élelmiszeradomány jutott el.  Május 7-én és 8-án Ipolyságon evangélizált Hánykovics Lénárd lepramissziós lelkész, melynek során segítséget kapott az adományszállítás során megsérült autójának javításához.

A határon lévő szolgálatot szervező és a sátrat üzemeltető Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat képviselői megköszönték egyházunk lelkészeinek és önkénteseinek a proaktív hozzáállást. A Válságstáb továbbra is várja a határon szolgálatot vállaló önkéntesek jelentkezését, melyet egy új honlapon lehet megtenni: sivmojomsrdci.sk.

A Királyhelmeci Református Egyházközség felajánlotta, hogy szállást biztosít a távolabbról érkező önkéntesek számára, hogy akár több napig is maradhassanak.

A következő napokban a Válságstáb felméri az eddig felajánlott szálláshelyek jellegét és egyben azt is, hogy mely gyülekezetben fogadtak már be menekülteket. Ehhez minden segítséget és információt meg kíván adni a gyülekezeteknek.

Válságstáb

események továbbiak →