Válságstáb hírlevele

2022. május 19., csütörtök

Május 17-én a Válságstáb ismét áttekintette a menekültek helyzetének alakulását egyházunkban és azon kívül. Megállapította, hogy a céladományként a nevezett napig 95  050 euró folyt be.

Az elmúlt héten egyházunkból a Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével mintegy 1,5 tonna adomány jutott el Szolyvára az ukrán nyelvű református gyülekezetbe, akik belső Ukrajnából érkező menekülteket látnak el.

A határon szolgálatot teljesítő szolgatársak jelezték, hogy szükség van önkéntesek segítségére. Az érdeklődők a sivmojomsrdci.sk oldalon regisztrálhatnak. (Az oldalnak hamarosan elérhetővé válik a magyar nyelvű változata is.)

Folytatódik a Szendvicsek készítése a határra program a Református Nőszövetég szervezésében, amelyet a júniusi hónapban a Komáromi Református Egyházmegye támogat.

A Válságstáb ezúton köszöni a szálláshelyekkel kapcsolatos felajánlásokat, és az ezzel kapcsolatos kérdőívre érkezett visszajelzéseket.

Az egyházvezetés kérésére a Válságstáb a pünkösd után megrendezendő Országos Lelkésztovábbképzőn is beszámol eddigi munkájáról és az adományok felhasználásáról.

Reformata, hsz

események továbbiak →