A Válságstáb hírlevele

2022. június 03., péntek

Május 30-án ülésezett ismét a Válságstáb, amely áttekintette a menekülthelyzetet, az adományok koordinációját és a további teendők szükségességét.

Tudomásul vette, hogy az erre kijelölt számlaszámra eddig a napig 99 400 € adomány érkezett. Ebben nemcsak a gyülekezetek adományai, hanem a külföldi segélyszervezetek felajánlásai is benne foglaltatnak.

Mivel idáig problémát okozott az adományok szállítása a Válságstáb indítványozza, hogy a befolyt összeg egy részét egy 8 személyes mikrobusz vásárlására fordítsa egyházunk.

Az adományok további felhasználásáról a Válságstáb folyamatos tájékoztatást nyújt majd, legközelebb a Berekfürdön tartandó lelkésztovábbképzőn.

A Válságstáb tagjainak beszámolója szerint a pénzfelajánlások mellett több tonna egyéb adomány ért már célba. Ukrajnában jelenleg a legnagyobb gondot egy új törvényrendelet jelenti, amelynek értelmében minden szociális intézménynek rendelkeznie kell megfelelő óvóhellyel, ellenkező esetben beszüntethetik a működését.

Őszig stratégiai cél a Kárpátalján létesített meleg konyha támogatása.

A határon szolgálatot teljesítők jelentése szerint az érkező menekültek száma jelentősen lecsökkent így jelenleg nincs szükség önkéntes szolgálatra. Ugyanezen okból a szendvicsek készítése is szünetel. A határszolgálatot fenntartók és a Válságstáb tagjai ezúton köszönik mindazoknak, akik idejüket és erejüket erre a szolgálatra odaszánták. A következő napok partnerszervezeti tárgyalásai során eldől, hogyan folytatódik a határszolgálat. Mindazonáltal egyházunk néhány gyülekezetében még vannak elszállásolva menekült családok.

Válságstáb

események továbbiak →