Pályázat

2023. december 29., péntek

A Komáromi Református Egyházközség pályázatot ír ki a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház - Komáromi Egyházközség 945 01 KOMÁRNO, Jókaiho 15/34 az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önigazgatásról szóló 596/2003. sz. törvény, valamint  az egyes törvények módosításáról szóló, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvénye alapján

pályázatot hirdet a

Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Družstevná ul. 5458/19A, Komárno – Komárom

igazgatói állásának betöltésére a 2024. márcus 1-től kezdődően.

Pályázati feltételek:

-       szakmai képesítés a pedagógiai tevékenység végzéséhez és a vonatkozó iskolatípushoz a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a 138/2019. sz., a pedagógiai alkalmazottakról és a hivatásos alkalmazottakról szóló törvénye, valamint egyes törvények módosításáról, kiegészítéséről szóló törvények alapján

-       minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

-       szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

-       az állami és az egyházi oktatási törvények ismerete

-       református vallású, konfirmált egyháztagság

-       erkölcsi feddhetetlenség

-       szervezői és kommunikációs készség

-       a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

-       a keresztény szellemi nevelés és a lelki közösségteremtés képessége

-        pozitív hozzáállás a gyerekekhez

       

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

-       írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

-       iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata

-       egészségügyi alkalmassági igazolás - eredeti

-       igazolás a pedagógiai gyakorlatról

-       erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

-       szakmai önéletrajz – telefonszámmal és e-mail címmel

-       az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal) és az iskola lelki és nevelési programja (max. 1 oldal)

-       a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2024. január 31-ig postával vagy személyesen az alábbi címre eljuttatni: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Komáromi Egyházközség, 945 01 Komárno, Jókaiho 34. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat – Óvoda” Ne nyissa fel! A dátum nem a postai bélyegzőt jelenti, hanem a pályázat beérkezésének időpontját!

A pályázók írásban lesznek értesítve a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

Komárom, 2023. december 28.

Ing. Farkas Gáspár s.k.                    Mgr. Fazekas László s.k.

        gondnok                               em.püspök-lelkipásztor

események továbbiak →