A Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség tisztségviselői

A Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség alakuló ülésén háromtagú ideiglenes elnökséget választott, melynek feladata a szervezet kulturális minisztériumi bejegyeztetése, illetve az egyházmegyei keretek kialakítása, a tagság megszervezése.

A presbiteri szövetség ideiglenes tisztségviselői:

  • Fekete Vince, elnök

    a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka

  • Farkas Gáspár, elnökségi tag

    a Komáromi Református Egyházközség gondnoka

  • Urbán Károly, elnökségi tag

    a Kassai Magyar Református Egyházközség presbitere

események továbbiak →