Mit jelent presbiternek lenni a XXI. században? – I. Regionális presbiterképzés

2014. október 15., szerda

Megalakulása után két évvel első alkalommal szervezett regionális presbiterképzést a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség közösen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal. Tornagörgőn 182, Komáromban 302 résztvevője volt az alkalomnak. Nagykaposon október 18-án találkoznak az ungi és a zempléni egyházmegye presbiterei.

A Komáromban megtartott képzésen – a pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegyéből – mintegy kétszázan  vettek részt. A református templomban megtartott nyitó áhítatot Fazekas László püspök tartotta meg a Lk 6, 13-19 alapján. Köszöntötte a megjelent vendégeket Manfred Rekowskit, a Rajnai Evangélikus-Református Egyház elnökét, Barbara Rudolphot, az ökumenikus kapcsolatok főtanácsosát és a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnökségi tagjait.

A püspök nagy jelentőségű eseménynek mondta a mostani alkalmat, mivel két évvel a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség megalakulása után első alkalommal kerül sor a presbiterek képzésére. Beszédében hangsúlyozta, mindez tudatosítása annak, hogy Isten általunk is végzi a maga munkáját ebben a világban. "Ennek pedig kimondhatatlan jelentősége van: ha engedelmesek vagyunk, akkor Isten igazán meg tudja mutatni, hogy milyen terve van ezzel a világgal, mit készített ennek a világnak és mi az, amit felkínál nekünk" - mondta a püspök. Utalt arra, hogy Jézus mielőtt kiválasztotta volna tanítványait, egész éjjel imádkozik. "Szolgálatunk gyakorlásában is rá kell hagyatkoznunk. Amikor elhívattunk a szolgálatra, akkor a gyülekezetek imádságos háttere kísért bennünket, a választásokat is. Az elmúlt év őszén meg lettek választva az új presbitériumok, azoknak a közössége, akiket a gyülekezet arra méltatott, hogy az ő Úr szőlőjében végezzék a szolgálatukat. Világítsanak és utat mutassanak másoknak". Áhítatában rámutatott az összejövetel céljára: "Azért jöttünk mindannyian, mert  tanulni szeretnénk. Hogyan lehetnénk még jobb szolgálattevőkké, mi az, ami rám bízatott és hol van az én helyen a szolgálatomban" - mondta többek között Fazekas László püspök.

A püspök áhítata után Fekete Vince, a SZMRPSZ megbízott elnöke köszöntötte a presbitereket és a vendégeket, majd ismertette a presbiterképzés célját: hitben felébreszteni, felbuzdítani és rámutatni a presbiter felelősségére. Szót kapott Manfred Rekowski, a Rajnai Evangélikus-Református Egyház elnöke és Barbara Rudolph, az ökumenikus kapcsolatok főtanácsosa. Mindketten köszöntötték a presbiteri továbbképzés résztvevőit és örömüket fejezték ki, hogy részt vehetnek ezen az eseményen, majd nagyon sok áldást kívántak a presbiterek szolgálatára.

Az Erős vár a mi Istenünk kezdetű dicséret magyarul és németül való eléneklése után került sor a parókia udvarán a március 15-én Wittenbergben, a Luther Parkban elültetett reformációs birsalmafa ikerpárjának, egy hársfának az elültetésére a reformáció közelgő 500. jubileuma alkalmából. A fa ültetésével kapcsolatban Fazekas László püspök mondta el gondolatait.

A presbiteri továbbképzés Dr. Tóth János, a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezetének elnökének első előadásával folytatódott Mit jelent presbiternek lenni a XXI. században címmel. Előadásában nyolc elvet vonultatott fel a presbiterek számára: a folyamatos reformációt, az empátiát és toleranciát, a szellemi áldozatvállalást, a belső elhívást, a konstruktív vezetői együttműködést, a lelki egészségvédelmet, a hitre alapozott optimizmust és a visszatükröződés elvét.

Második előadásában pedig a keresztyén ember lelki depressziójáról szólt. Röviden ismertette a hangulatváltozás okait, de azt is elmondta, hogy milyen jelek figyelhetőek meg az ilyen betegségben lévőknél, majd rámutatott a szabadulás lehetőségére is.

Több mint egy órás részletes prezentációt tartott a presbiteri tisztség viseléséről és betöltéséről, felelősségről és helytállásról Fekete Vince, a SZMRPSZ megbízott elnöke. Majd Szilágyi Sándor, a Magyar Református Presbiteri Szövetség főtitkára szólt arról az együttműködési megállapodásról, amelyet a Kárpát-medencében működő presbiteri szövetségek – az erdélyi, királyhágómelléki, kárpátaljai, szlovákiai és a magyarországi - kötnek egymással közös együttmunkálkodásuk céljából.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség üzenetét Szabó Dániel elnök tolmácsolta, aki imával fejezte be mondanivalóját. A presbiterek számára pedig hasznos irodalmat ajánlott a résztvevőknek Judák Endre, a MRPSZ továbbképzésért felelős elnökségi tag.

A komáromi református templomban megtartott első regionális presbiteri továbbképzés az elnöki zárszóval és a 90. Zsoltár eléneklésével fejeződött be.

A továbbképzések prezentációi megtalálhatók a jobb oldalon található „kapcsolódó letöltések” ablakban. 


események továbbiak →