Megjelent a Presbiter című kiadvány

2014. január 08., szerda

A 2013-as év végén elkezdődött az általános tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban, melynek első lépéseként gyülekezeti gondnokokat és presbitereket választottak meg a következő hat éves ciklusra. A nem könnyű szolgálatban való eligazításul született meg a zempléni egyházmegye kilenc lelkipásztorának a közreműködésével 64 oldalas Presbiter című kiadvány.

Az inkább füzethez hasonlító kiadványhoz Molnár Elemér esperes irt előszót, amelyben hangsúlyozza, hogy „a kiadvány segítséget kíván nyújtani abban, hogy a presbiter testvérek erősödjenek általa hitükben és gazdagodjanak tudásukban, s ezek által szolgálatukat hűségesen tölthessék be Isten dicsőségére, a gyülekezetük épülésére és egész egyházunk javára”.

A kiadványban olvasható a presbiteri eskü kárpát-medencei szövegvariánsairól és azok értelmezéseiről, a Szentírás szerinti presbiterről igemagyarázatok formájában, a presbiteri szolgálat lehetőségeiről, a tisztségnek a történelemben való alakulásáról, a II. Helvét Hitvallásnak a presbiteri tisztségre vonatkozó részeiről, egyházunk presbiteri tisztségéről és a szolgálatra vonatkozó rendelkezéseiről. A fűzött kötésű Presbiter kiadványban megtalálható a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alkotmánya is, hogy az minden gyülekezeti tisztséget viselő személy számára könnyen elérhető legyen.

A Presbiter kiadvány a Bethlen Gábor Alap támogatásával 600 példányban jelent meg.

események továbbiak →