Hitvallás és megvallás

A népszámlálás fontos mérföldkő a felvidéki magyarság életében. Reformátusságunk és magyarságunk érték, amiről ebben az évben nyilatkozhatunk. Református egyházunk részt vállal a népszámlálás jelentőségének hangsúlyozásában.

Egészen különös, hogy a karácsonyi csoda történéseit egy népszámlálás keretezi. Bár az Ószövetség a népszámlálás gyakorlatát kritikával illeti, de ennek elsősorban hitmegélési okai vannak. Az Isten olyan hatalmas, hogy az ő népének száma akár csatába indulva is teljesen lényegtelen, mert a Mindenható győzelmet ad az övéinek.

A mai társadalomban ez a kérdés más vetülettel bír. Sokkal inkább azt kell látnunk, hogy a mai világban egy keresztyén hitvallásra lehetőséget adó ügyként jelenik meg számunkra a népszámlálás. Sokszor hallunk arról, hogy a szekuláris társadalomban a hit megvallása nem divatos, sőt esetenként akár hátrányos is lehet. A mi hitünk megvallás által terjed. Az újszövetségi kor üldözött keresztyénei, a reformáció utáni hosszú elnyomásban való élet vagy a hozzánk időben legközelebb álló kommunista diktatúra olyan időszak volt, melyet a Krisztusról szóló bizonyságtételünk úgy élt át és úgy maradt meg, hogy nagy számban voltak hitvallói. Voltak, akik vállalták az üldözést, voltak, akik unokáikat tanították meg a Miatyánkra.

A 2021. év során megvalósuló népszámlálásban lássuk meg annak a lehetőségét, hogy Istenhez és annak földi közösségéhez, a református egyházhoz tartozóknak valljuk magunkat!

Reformátusságunk érték!

Talán megfogalmazódik az a kérdés is sokakban, hogy a református vallás miért annyira magyar. Ennek egyik oka az, hogy a mi hitünk a nemzetet és az anyanyelvet olyan értéknek tartja, melyet Isten ajándékozott nekünk. Az emberi élet nemcsak úgy beleszületik ebbe a világba, hanem mindenkinek van édesanyja és édesapja, szerető közössége, anyanyelve, melyen keresztül nem pusztán kommunikál, hanem értékeket kap és ad. Az anyanyelv több mint egy eszköz. A nyelv olyan valóság, mely szorosan hozzánk tartozik. Azt szokták mondani, hogy az ember élhet bármilyen idegen nyelvű közegben akár hosszú évtizedeken keresztül, mégis az anyanyelvén álmodik. Valljuk meg álmaink nyelvét! Valljuk meg, hogy a magyar nemzethez tartozunk!

Magyarságunk érték!

Géresi Róbert püspök


Népszámlálás 2021

események továbbiak →