A Válságstáb hírlevele

2022. április 04., hétfő

A menekültek helyzetének segítésére alakult Válságstáb a 2022. március 29.-ei ülése elején tudomásul vette, hogy az eddig beérkezett pénzadományok összesítve 58 900 eurót tesznek ki.

A Válságstáb kérvényezte a Zsinati Elnökségtől, hogy ebből az összegből különítsen el egy keretet a stáb számára a gyorssegély és a hirtelen felmerülő költségek fedezésére.

A határon érkező menekültek számára tovább folyik a szendvicsek és úticsomagok készítése a református nőszövetség szervezésében, amelybe a pozsonyi és az ungi egyházmegyék iskoláinak diákjai és tanárai is bekapcsolódnaknak.

Az elmúlt héten több szállítmány jutott át a határon nagyrészt Kárpátaljára, amelyekkel református intézményeket és ingyen konyhákat támogattak. Az ottani lelkészek beszámolói szerint egyre nehezebben bírják a nyomást, amit a belső Ukrajnából érkező menekültek érkezése jelent.

A Válságstáb meghatározta a külföldi segélyszervezetektől érkezett felajánlások felhasználásának módját, melyben prioritást élvez egy szállítójármű vásárlása.

A Válságstáb felmérte az egyházi és gyülekezeti szálláshelyek kapacitásait, ahová menekülteket fogadnának be, és ezúton köszöni az egyházközségek és magánszemélyek nagylelkű felajánlását.

A határon szolgálatot teljesítő kollégák beszámolói szerint már érkeznek olyan személyek - főként nők és gyermekek - akik ideiglenes menekültstátuszért folyamodnak.

Ugyanezen okból a Válságstáb várja olyan személyek jelentkezését az alábbi email-címen, akik tolmácsolást vállalnának: fugio2022@gmail.com.

események továbbiak →