Húsz éves az Alistáli Református Egyházi Alapiskola

2013. március 20., címkék:

Hálaadó ünnepséget tartanak május 26-án Alistálon a református alapiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából.

Tanévzáró istentisztelet Komáromban

2013. március 20., címkék:

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara június 22-én, 14.00 órai kezdettel úrvacsorával egybekötött kari tanévzáró istentiszteletet tart a Tiszti Pavilon E14-es termében.

Kárpát-medencei református középiskolák XVII. találkozója Léván

2013. március 20., címkék:

A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium szervezésében tizenhetedik alkalommal kerül sor a Kárpát-medencei Református Középiskolák találkozójára július 8. és 11. között. Szívvel és lélekkel (református egyházművészet és hagyomány) témakörben sorra kerülő rendezvényre eddig 38 oktatási intézmény jelezte részvételi szándékát.

A Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XVII. Találkozójának Zárónyilatkozata

2013. március 20., címkék:

Július 8-11. között Léván tartották meg a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XVII. Találkozóját, melynek végén a résztvevők egy zárónyilatkozatot adtak ki. Ez olvasható az alábbiakban.

Új iskolabuszt kapott az alistáli egyházi alapiskola

2013. március 20., címkék:

Holland testvérszervezetek 19 ezer eurós támogatásának köszönhetően szeptembertől egy 34 személy utazására alkalmas kisbusszal szállítják majd az Ekecsről és Apácaszakállasról érkező tanulókat az alistáli egyházi alapiskolába. Az iskola fenntartójának, az egyházközségnek a tanulók létszámának a megnövekedése miatt kellett új kisbuszt vásárolnia.

Egyházmegyei pedagógustalálkozó Martoson

2013. március 20., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében pedagógusok találkozójára kerül sor szeptember 30-án, vasárnap a martosi református templomban. A találkozó célja az oktatásban részt vevők bekapcsolása az egyházi életbe.

Egyházmegyei pedagógustalálkozó Martoson még egyszer

2013. március 20., címkék:

Az oktatásban részt vevők bekapcsolása az egyházi életbe a célja annak a találkozónak, melyre a Komáromi Református Egyházmegye szervezésében kerül sor szeptember 30-án, vasárnap a martosi református templomban.

Martoson találkoztak a komáromi egyházmegye pedagógusai

2013. március 20., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében szeptember 30-án került sor a martosi református templomban az óvodai nevelők, alapiskolai tanítók, középiskolai tanárok és egyetemi oktatók találkozójára.

Maďarič nem zárja ki az egyház különválását az államtól

2013. március 20., címkék:

A kulturális minisztérium az egyház alternatív támogatási rendszerén dolgozik – állítja a tárca vezetője, Marek Maďarič. Elsősorban azonban arra vár választ, hogy az egyházak hajlandóak-e tájékoztatást adni a vagyoni helyzetükről.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának február 17-ei ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban február 17-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus megkísértése. Ezen kívül szó lesz a Molnár Mária mártírhalált halt misszionárius kapcsán induló vetélkedőről és az örösi gyülekezetben közösségi összefogással elvégzett felújítási munkálatokról.

„ ...jutalmam, hogy tehetem.” – Az igazak emlékezete áldott

2013. március 20., címkék:

Február 17-én indul a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezésében az az országos négy hétig tartó vetélkedő, amellyel Molnár Mária misszionárius mártírhalálának 70. évfordulójára kívánnak emlékezni. Rácz Jolán megbízott igazgató az alábbiakban az ő életével kapcsolatos tudnivalókat adja közre.

Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap gyűjtése

2013. március 20., címkék:

A Kárpát-medence egész területén – Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Magyarországon – református óvodák, alapiskolák és középiskolák diákjai és pedagógusai kapcsolódtak be a Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap adománygyűjtésébe.

Beíratási körkép

2013. március 20., címkék:

Mint minden évben, most is január 15. és február 15. között zajlottak az egész országban a beíratások. A 2013/2014-es tanévben országosan 48 kisdiák kezdi meg tanulmányait református intézményekben.

Beiktatták tábori lelkészi szolgálatába Vargaeštók Dávid hadnagyot, református lelkipásztort

2013. március 20., címkék:


Ünnepi istentisztelet keretén belül iktatták be február 15-én a Szlovák Köztársaság Fegyveres Testületei és Erői kötelékében működő Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat (ÖLSZ) Központi Irodájának igazgatói tisztségébe és tábori lelkészi szolgálatába Vargaeštók Dávid hagynagyot. Felettese Miroslav Táborský alezredes, egyetemes tábori lelkész új szolgálati helyére és beosztásába egy hónappal korábban már kinevezte.

Egyházmegyék címtára

2013. március 20., címkék:

Egyházunk kilenc egyházmegyéjének elérhetőségei:

Kicserélték az örösi lelkészlak nyílászáróit, de megújult a fürdőszoba is

2013. március 20., címkék:

Az Örösi Református Egyházközség presbitériuma a 2011-es év elején határozta el a parókián szükségessé vált felújítások kivitelezését. Az elmúlt év során a részben adományokból és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja építkezési keretének köszönhetően közel 4400 eurós költségből viszont nemcsak a nyílászárók, hanem az épület belső részei is megújulhattak. Terveik azonban vannak a következő időszakra is.

Gyülekezeti szálláshelyek

2013. március 20., címkék:

Ezen az oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.

Hitre nevelő élet – hitélet

2013. március 20., címkék:

A deregnyői Református Tanulmányi Központban lelkészek, presbiterek, hitoktatók és nőegyesületi tagok, de minden érdeklődő számára bibliaismereti alkalomra került sor az elmúlt hétvégén. Hitre nevelő élet - Hitélet címmel Dr. Bodó Sára, a Debreceni Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást a mintegy negyvennégy résztvevőnek.

A pozsonyi egyházmegye csak egy kérvényt továbbít közalapi támogatásra

2013. március 20., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye 27 egyházközsége közül az elmúlt évben csak egy egyházközség nyújtott be pályázatot a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretéhez támogatás céljából. Így az egyházmegyei közgyűlés határozata értelmében a 2013-es évben a réte-boldogfaiak pályázatát terjesztik fel elbírálásra.

1070 euró gyűlt össze a martosi jótékonysági bálon

2013. március 20., címkék:

A Martosi Református Egyházközség presbitériuma február 15-én tizenegyedik alkalommal rendezte meg „A magyar oktatásért” elnevezésű jótékonysági bálját a helyi kultúrházban. A befolyt összegből 1070 euró támogatást kap a Református Egyházi Alapiskola. A komáromi egyházmegye gyülekezeti pedig 1500 euróval járultak hozzá az oktatási intézmény fenntartásához.