Steward program fiatalok számára Budapesten

2013. március 20., címkék:

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) 2013. július 3-8. között Budapesten tartja 14. Nagygyűlését, amely zökkenőmentes lebonyolításához a steward program keretén belül a szervezők ifjúsági segítők jelentkezését várják. Határidő február 15.

Teszt galériával

2013. március 20., címkék:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent aliquam adipiscing lacus, in interdum felis pulvinar ut. Duis leo ipsum, iaculis in scelerisque eu, commodo sed orci. 

2013 a Heidelbergi káté éve

2013. március 20., címkék:

A novemberben Rimakokován ülésező Zsinati Tanács a ZST-222/2012. számú határozatával a 2013-as évet a "Heidelbergi káté évének" nyilvánította annak megjelenésének 450. évfordulója alkalmából.

Egyházmegyei közgyűlés Nagysallón

2013. március 20., címkék:

Nagysallón tartotta meg az őszi közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye. Tizenkét egyházközség nyújtotta be pályázatát elbírálásra és felterjesztésre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez. A közgyűlésen szó volt többek között a gyülekezetek társulásának lehetőségéről is.

A Pátria rádió Világosság egyházi műsorának január 6-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban január 6-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája az alázat és az isteni gondoskodás. Ezen kívül téma lesz még a lelkészek választását szabályozó törvény, egy Koreában megrendezett nemzetközi konferencia és a rozsnyói templom megújult orgonája.

A réteiek és boldogfaiak látogatása Nosislavban

2013. március 20., címkék:

Egy húsz évvel ezelőtt abbamaradt testvéri kapcsolat újult meg a rétei és a nosislavi gyülekezetek lelkipásztorainak a kezdeményezésére, akik szerették volna, ha tovább folytatódna az a látogatássorozat, melynek célja megismerni azt a kis szlovákiai magyar közösséget, ahová a morvák elődei az üldöztetések idején lelki táplálékért jártak. A tervek szerint a réteiek látogatását a nosislaviak az idén júniusban viszonozzák.

Adventi szavalóverseny Nagykaposon

2013. március 20., címkék:

December 23–án vasárnap a Nagykaposi Református Egyházközség szervezésében harmadik alkalommal került sor az ungi egyházmegye adventi szavalóversenyére. A megmérettetésre harmincan neveztek be. A kategóriák győztesei jutalmul térítésmentesen vehetnek részt a Református Ifjúsági Központ egyhetes nyári táborozásán.

Lelkészbeiktatás Rétén

2013. március 20., címkék:

Advent első vasárnapján iktatták be az rétei egyházközség élére Bohony Beáta megválasztott lelkipásztort. Igét hirdetett Fazekas László püspök, a beiktatás szolgálatát Szabó András, a pozsonyi egyházmegye esperese végezte.

Megújult a felsőrási templom tornya

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretének hathatós támogatásával újulhatott meg az elmúlt évben a felsőrási templom fából készült tornya. Az alig kilencven lélekszámot számláló református közösség nehezen tudta volna saját erejéből előteremteni a kiadások fedezését.

Pályázat

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa - összhangban az egyházzenei osztály szervezeti és működési szabályzatának 7. §-ában foglaltakkal - pályázatot ír ki az egyházzenei osztály igazgatói tisztének betöltésére. Feltételek: önálló református egyháztagság és szakirányú felsőfokú végzettség.

Megújult a kisóvári templom

2013. március 20., címkék:

Öt évig gyűjtött a hat főből álló kisóvári gyülekezet a templomuk felújítására. A helyi önkormányzat, a hívek és a jóakaratú emberek anyagi támogatásának és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretéből érkezett 3700 eurós hozzájárulásnak köszönhetően, a templom ma ékszerdobozként áll a forgalmas kis falu közepén.

Koreai vendégek Komáromban

2013. március 20., címkék:

Párizs és Prága után Komáromban tett látogatást január 11-én a Dél-Koreában a souli egyetemen tanuló teológusok, hitoktatók és leendő kántorok mintegy 20 fős csoportja, három tanáruk kíséretében. Egy napos látogatásuk során találkoztak Fazekas László püspökkel és Molnár Jánossal, a Református Teológiai Kar dékánjával.

Katekizmus gyermekek számára

2013. március 20., címkék:

2012. decemberében az ondava-hernádi egyházmegye gondozásában jelent meg a gyermekek nyelvén tolmácsolt, de nemcsak számukra hasznos Heidelbergi gyermekkatekizmus (Detský katechizmus, Heidelberský katechizmus rozprávaný detskou rečou nielen pre deti).

Önkéntes Diakóniai Év 2013-ban

2013. március 20., címkék:

Január 30-ig lehet jelentkezni a Magyar Református Szeretetszolgálat szeptemberben induló Önkéntes Diakóniai Év programjára.

Kassa-ÉRT - Református kulturális fesztivál

2013. március 20., címkék:

A 2013-as évben a franciaországi Marseille mellett Kassa is az Európa Kulturális Főváros név hordozója. Ebből az alkalomból a város területén számos rendezvény kerül megszervezésre. Mivel Kassán jelentős számú református él, így a jeles év kapcsán a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetése közösen a Magyar Református Egyház együttműködésével egy programsorozatot készít, melyben fő hangsúly a református kulturális értékek megjelenítésére helyeződik.

A hamburgi Kirchentagra készül a református egyház

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is meghívást kapott a 2013. május 1. és 5. között a Hamburgban megrendezésre kerülő 34. német protestáns egyházi napokra, a Kirchentagra. "Amennyire szükséged van" mottó alatt futó rendezvényre a szervezők több mint 100 ezer regisztrált résztvevővel, de közel 300 ezer látogatóra számítanak. A szlovákiai reformátusokat egy negyven fős csoport képviseli.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának január 20-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban január 20-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Márk evangéliuma alapján Keresztelő János. Ezen kívül szó lesz a legutóbbi Zsinaton született döntésekről, a réte-boldogfai lelkipásztor beiktatásáról és a mokcsamogyorósi gyülekezetről.

Egyházmegyei bibliaóra Csilizradványon

2013. március 20., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye szervezésében január 21-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel egyházmegyei bibliaórára kerül sor a Csilizradványon a művelődési házban. Az alkalom témája: A meghalás – kár vagy nyereség?", melyről Both Ágota helyi lelkipásztor szól a Fil 1,21-26 alapján.

„Gyönyörködni az Úrban, gyönyörködni egymásban!“ - szeretvendégség az ige mellett Léván

2013. március 20., címkék:

Száztányéros kocsonya címmel farsangi szeretetvendégséget tartottak a Lévai Református Egyházközségben a helyi lelkipásztorok kezdeményezésére. Több mint százhúsz tál kocsonya készült erre az alkalomra. A vadas pörkölt, sütemény és más finomságok mellett a lelki táplálék sem hiányzott.

Gyülekezeti ház Pólyánban

2013. március 20., címkék:

A pólyáni gyülekezet az elmúlt évben kezdett hozzá egykori tanító lakásának a felújításához. Év végére egy nagyobb termet sikerült kialakítaniuk és fűtéssel ellátniuk, hogy a téli időszakban meleg helyiségben tarthassák meg az istentiszteleti alkalmakat. A felújítás költsége, amihez saját forrást használtak fel, közel 6 700 eurót tett ki.