A templom tetőzetének cseréjét tervezik Zalabán

2013. március 20., címkék:

A Zalabai Református Egyházközség az elmúlt évben 3 300 eurós támogatást kapott a Zsinati Tanács döntése alapján a kuratórium ajánlására a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéből a templom tetőzetének cseréjére. A tervezett munkálatokat - a szükséges pénzhiány miatt - a gyülekezet az idei évben szeretné megvalósítani.

Ökumenikus istentisztelet a zselízi börtönben

2013. március 20., címkék:

Január 20-án a zselízi büntetés-végrehajtási intézet kápolnájában ökumenikus istentiszteletre került sor, ahol fogvatartottak és lelkigondozóik együtt imádkoztak a keresztyének egységéért. Az egyházak képviselői harmadik alkalommal tartottak közös istentiszteletet a nemzetközi imahéten.

Feladatuk van bőven - Egy jó közösség megteremtése a cél Örösben

2013. március 20., címkék:

Királyhelmectől tíz kilométerre délnyugatra, a magyar határ mellett, a Karcsa partján fekszik Örös. Református templomáról a legkorábbi feljegyzések 1700-ból valók. Akkor valószínűleg egy fatemplom állhatott a jelenlegi helyén, mivel a mai kőtemplom alapkövét 1806. május 16-án tették le, s 1830-ban készült el. 1877-ben nagyobb torony épült, majd 1894-ben felújították a tetőzetet is. A klasszicista építészeti jegyeket viselő templom a mai képét az 1935-ös felújítás során kapta.

Elhunyt Hegedűs Loránt nyugalmazott püspök

2013. március 20., címkék:

Életének 83. évében, szombaton elhunyt Hegedűs Loránt református lelkész, teológus, a dunamelléki egyházkerület nyugalmazott püspöke, a Zsinat korábbi lelkészi elnöke – tudatta szombaton a család. Hegedűs Loránt temetése február 16-án 13 órakor lesz a Fiumei úti Sírkertben.

Mit kíván tőlünk az Isten?

2013. március 20., címkék:

Az Egyházak Világtanácsa (WCC - World Council of Churches) és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács (Pontifical Council for Promoting Christian Unity) az idén is meghirdette az Ökumenikus Világimahetet, amelyre január 20-27. között kerül sor.

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

2013. február 19., címkék:

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására.

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

2013. február 19., címkék:

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította.

Vajáni Református Egyházi Alapiskola

2013. február 19., címkék:

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába.

Rozsnyói Református Alapiskola

2013. február 19., címkék:

A Rozsnyói Református Egyházközség 1997-ben alapította meg iskoláját, mely ma a Felvidék legnagyobb létszámú református alapiskolája. Az intézményben iskolaotthonos foglalkozás működik, ahol az elsősök a tanulás, a felzárkóztatás, a másnapra való felkészülés, a játék és a szabadidő ötvözésével töltik el az idejüket.

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda

2013. február 19., címkék:

Felvidékünkön az egyetlen olyan református iskola, melynek óvodája is van. A helyi gyülekezet 1999-ben indította el az iskolát, majd 2002-ben óvodával bővítette, és kínál már három éves kortól a környék református magyarságának keresztyén oktatást.

Martosi Református Alapiskola

2013. február 19., címkék:

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját.

Alistáli Református Egyházi Alapiskola

2013. február 19., címkék:

Egyházunk 1992-ben Alistálon hívta életre a Felvidék első református oktatási intézményét, melynek alapító-fenntartói jogkörét 2011-től az alistáli gyülekezet gyakorolja. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy a diákjaiban meglévő tehetséget megtalálja és kitartó oktatói-nevelői munkával fejlessze, erősítse.

Belépés a Presbiteri Szövetségbe

2013. február 18., címkék:

Ön még nem tagja a Presbiteri Szövetségnek?

Kálvinista Szemle archívuma

2013. február 15., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapjának 2006-tól megjelent számait töltheti le digitális formátumban.

A Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség tisztségviselői

2013. február 13., címkék:

A Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség alakuló ülésén háromtagú ideiglenes elnökséget választott, melynek feladata a szervezet kulturális minisztériumi bejegyeztetése, illetve az egyházmegyei keretek kialakítása, a tagság megszervezése.

Egyházunk törvényei

2013. január 31., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását.

II. Helvét Hitvallás

2013. január 31., címkék:

A II. Helvét Hitvallás egyhézunkban ugyanúgy elfogadott hitvallási irat, amely a Szentírás alapján álló református keresztyén hitünknek szabatos, pontos kifejezése. A Hitvallást Bullinger Henrik írta 1562-ben, és mint a svájci protestáns városok és kantonok közös hitvallását tette közzé 1566-ban.

Heidelbergi Káté

2013. január 31., címkék:

A heidelbergi káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Szerzői Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus, református hittudósok, akiket III. Frigyes pfalzi választófejedelem azzal bízott meg, hogy a Biblia alapján írjanak olyan népkönyvet, amelyből minden református hívő tisztán és igazán megismerheti a keresztyén vallást. A káté rövid idővel 1563-as kiadása után magyar nyelvterületen is ismerté vált. A szatmárnémeti nemzeti zsinat 1646-ban kánonilag kimondta, hogy a heidelbergi káté „mindenütt megtartassék és taníttassék”. Magyar nyelven először 1577-ben jelent meg Pápán, Huszár Dávid nyomdájában. Az alábbiakban a Generális Konvent által felkért bizottság munkája során elkészült új magyar nyelvű szövegváltozatot tesszük közzé, amelyet egyházunk Zsinata 2012. november 16-án hagyott jóvá.